Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowanie jest dla osób rozpoczynających korzystanie z systemów informacji geograficznej (GIS) oraz chcących poznać możliwości użytkowania programu MapInfo, w szczególności metody prezentacji kartograficznej.

Cel szkolenia:

Uporządkowanie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi i metod GIS. Nabycie umiejętności świadomego posługiwania się terminologią z zakresu kartografii i GIS oraz sprawnego korzystania z programu MapInfo.

Mocne strony szkolenia

Kurs ma charakter bardzo praktyczny (oparty jest na wykonywaniu dużej ilości ćwiczeń).

Wymagania:

Podstawowa znajomość programu MapInfo i problematyki GIS.

Parametry szkolenia:

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do funkcjonalności programu MapInfo
  2. Korzystanie z baz danych, operacje arytmetyczne na danych
  3. Analizy przestrzenne a analizy geograficzne
  4. Zagadnienia związane z wykorzystaniem SQL
  5. Tworzenie prezentacji graficznych: kartogramów, kartodiagramów i wykresów
  6. Analiza danych na mapach tematycznych
  7. Geokodowanie i jego zastosowanie
  8. Rejonizacja i jej zastosowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email