Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów oraz inżynierów, którzy na co dzień wykorzystują narzędzie Microsoft® Project™ w swojej pracy i chcieliby doskonalić jego wykorzystanie. Szkolenie adresowane jest do osób z wiedzą podstawową o Microsoft® Project™.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania możliwości narzędzia Microsoft® Project™. Zaprezentowane będą najważniejsze i najbardziej przydatne funkcje programu, które przyśpieszają i usprawniają pracę kierownika projektu oraz pozostałych członków zespołu projektowego pracujących z harmonogramem.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili:

 • sprawnie opracować harmonogram, przypisywać zasoby, ustalać zależności,
 • wykorzystywać dostępne widoki i wykresy,
 • wykorzystywać baseline’owanie i aktualizowanie harmonogramu,
 • przygotowywać raporty,
 • zarządzać czasem i kalendarzem,
 • importować i eksportować dane,
 • wykorzystywać śledzenie budżetu.

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną tego szkolenia jest bardzo praktyczny aspekt prowadzonych warsztatów. Uczestniczy na bieżąco ćwiczą kolejne elementy pod okiem trenera. W trakcie szkolenia uczestnicy opracowują mały konkretny projekt informatyczny.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat zarządzania projektami informatycznymi oraz znać podstawy Microsoft® Project™.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) praktycznych warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Krótko o zarządzaniu projektami
  2. MS Project w zarządzaniu projektami
  3. Planowanie zadań w projekcie
  4. Przegląd środowiska MS Project
  5. Nowinki w MS Project 2010
 2. Podstawy planowania projektu w MS Project
  1. Tworzenie nowego planu projektowego
  2. Tworzenie zadań
  3. Przeglądanie zadań
  4. Praca z kalendarzem
  5. System pomocy w MS Project
 3. Organizacja planu projektowego
  1. Organizacja struktury projektu
  2. Kodowanie zadań
  3. Kodowanie WBS
  4. Konsolidacja i kombinowanie projektów
 4. Harmonogramowanie zadań
  1. Perspektywa czasu w zadaniach
  2. Definiowanie czasu zadań
  3. Konfigurowanie zależności między zadaniami
  4. Ograniczenia i terminy (deadlines)
 5. Przydzielanie zasobów
  1. Tworzenie zasobów
  2. Koszty w projekcie
  3. Przypisywanie zasobów
  4. Analiza i obliczanie kosztów
 6. Generowanie raportów
  1. Praca z widokami w MS Project
  2. Praca z tabelami w MS Project
  3. Generowanie raportów
  4. Tworzenie raportów Visio i Excel
 7. Aktualizowanie planu
  1. Praca z filtrami w MS Project
  2. Rozwiązywanie konfliktów zasobów
  3. Analiza czasu i kosztów
  4. Aktualizowanie planu projektu
 8. Śledzenie postępów
  1. Plany bazowe i tymczasowe
  2. Aktualne wskaźniki postępów
  3. Analiza budżetu
 9. Personalizacja środowiska
  1. Personalizacja środowiska pracy
  2. Personalizacja wyglądu planu projektu
  3. Makra
 10. Import danych
  1. Zewnętrzne źródła danych
  2. Import danych z MS Excel
  3. Import danych z MS Access
  4. Import danych z formatów tekstowych
 11. Eksport danych
  1. Kopiowanie danych do innych formatów
  2. Eksportowanie danych do MS Excel
  3. Eksportowanie danych do formatów tekstowych
 12. MS Project Server [2]
  1. Wprowadzenie do MS Project Server (Enterprise Project Management)
  2. Tworzenie nowego planu poprzez Szablon Korporacyjny (Enterprise Template)
  3. Przypisywanie zasobów korporacyjnych
  4. Publikowanie planu w MS Project Server
  5. Raportowanie postępów przez Project Web Access
  6. Raportowanie postępów przez MS Outlook
  7. Zarządzanie danymi aktualnymi
  8. Informowanie interesariuszy
  9. Zarządzanie Ryzykami, Problemami i Dokumentami

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email