Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów oraz architektów platformy JEE, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o wiedzę o najnowszej wersji 7 tej technologii, różnicach w stosunku do poprzednich wersji oraz przygotować się do realizacji zadania jakim jest migracja istniejącej aplikacji JEE do wersji 7.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany niesie ze sobą wersja 7 platformy JEE. Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności implementowania rozwiązań dostarczonych razem z JEE7. W szczególności uczestnicy poznają nowości w specyfikacji EJB3.2, JPA2.1, Servlet3.1, JMS2.0 i inne oraz dowiedzą się jak dokonać migracji istniejącej już aplikacji JEE do wersji 7 tej technologii, jakie są dobre praktyki, czego unikać tak, aby cały proces przeszedł bezproblemowo.

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje całościowo i wyczerpująco zagadnienia nowości jakie zmiany niesie ze sobą wersja 7 platformy JEE. W przeciwieństwie do większości tego typu szkoleń, szkolenie to zawiera część warsztatową, która pozwoli na ugruntowanie wiedzy również w praktycznym jej aspekcie.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP) oraz wiedza w zakresie architektury JEE.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 netto) wykładów i warsztatów. Wielkość grupy: maks. 8-10 osób

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
  2. Historia platformy JEE
  3. Zarys funkcjonalności w JEE5, JEE6, JEE7
 2. Migracja w warstwie logiki biznesowej
  1. Migracja w warstwie EJB
   1. Porównanie możliwości beanów EJB 3.0, 3.1, 3.2
   2. Nowe możliwości:
    • Przetwarzanie asynchroniczne
    • Rozbudowane możliwości timerów
    • Singletony
    • Beany lokalne, bezinterfejsowe
   3. Zmiany w kodzie i adnotacjach
   4. Zmiany w deskryptorach wdrożenia *-ejb-jar.xml
   5. Wymiana bibliotek JAR, modułów serwera itd
  2. Migracja w warstwie CDI
   1. Porównanie możliwości beanów CDI 1.0, 1.1
   2. Nowe możliwości
    • Praca poza kontenerem JEE
    • Statyczne wstrzyknięcia
   3. Zmiany w kodzie i adnotacjach
   4. Zmiany w deskryptorach wdrożenia *-beans.xml
   5. Wymiana bibliotek JAR, modułów serwera itd.
   6. Migracja z SEAM do WELD
  3. Migracja w warstwie JPA
   1. Porównanie możliwości beanów JPA 2.0, 2.1
   2. Nowe możliwości
    • Criteria API
    • Wsparcie dla procedur składowanych bazy danych
    • Niesynchronizowany kontekst persystencji
    • Rozbudowa możliwości JPQL/Criteria – podzapytania arytmetyczne, JOIN ON, TREAT itd.
   3. Zmiany w kodzie i adnotacjach
   4. Zmiany w deskryptorach wdrożenia persistence.xml, *-orm.xml
   5. Wymiana bibliotek JAR, modułów serwera itd
  4. Migracja w JNDI
   1. Standaryzacja przestrzeni nazw JNDI w JEE
    • java:comp/
    • java:module/
    • java:app/
    • java:global/
   2. Przestrzenie nazw wykorzystywane przez serwera aplikacji np.: java:jboss/
 3. Migracja w warstwie prezentacji
  1. Migracja serwletów
   1. Porównanie możliwości Servlet 2.5, 3.0, 3.1
   2. Nowe możliwości
    • Nieblokujące operacje I/O
    • Wsparcie dla HTTP 1.1
    • Bezpieczeństwo
    • Wsparcie dla WebSocket
   3. Zmiany w kodzie i adnotacjach
   4. Zmiany w deskryptorach wdrożenia *-web.xml
   5. Wymiana bibliotek JAR, modułów serwera itd
  2. Migracja JSF
   1. Porównanie możliwości JSF 1.2, 2.0, 2.1, 2.2
   2. Nowe możliwości
    • Wsparcie dla HTML5 i JSON
    • Integracja z CDI
    • Asynchroniczność
    • AJAX
    • Szablonowanie
    • Bezpieczeństwo
   3. Problemy z migracją JSF1.x do JSF2.x
   4. Expression Language
   5. Zmiany w kodzie, adnotacjach, tagach
   6. Zmiany w deskryptorach wdrożenia *-faces-config.xml
   7. Wymiana bibliotek JAR, modułów serwera itd.
 4. Zmiany w warstwie komunikacji
  1. Migracja JAX-WS
   1. Zmiany i kompatybilność API JAX-WS 2.0, 2.1, 2.2
   2. Migracja JAX-RPC do JAX-WS
   3. Nowe możliwości
    • Przetwarzanie asynchroniczne
    • Stateful Webservice
    • WS-Addressing, WSIT, JAXB
  2. Migracja JAX-RS
   1. Zmiany i kompatybilność API JAX-RS 1.0, 2.0
   2. REST’owe webserwisy oparte o serwlety a JAX-RS
   3. Nowe możliwości
    • Filters & Interceptors
    • Przetwarzanie asynchroniczne
    • Wsparcie dla hypermedia, negocjacja treści
  3. Migracja JMS
   1. Zmiany i kompatybilność API JMS 1.0, 1.1, 2.0
   2. Nowe możliwości
    • Przetwarzanie asynchroniczne
   3. Zmiany w deskryptorach wdrożenia *-jms.xml
 5. Nowości w JEE7
  1. Przetwarzanie wsadowe - Batch Application API 1.0
   1. Wprowadzenie do przetwarzania wsadowego, pojęcie Jobu
   2. Job Specification Language (JSL)
   3. Tworzenie artefaktów
   4. Operacje na Jobach
  2. Współbieżność - Concurrency Utilities API 1.0
   1. Podstawy współbieżności, wątki i procesy, problemy
   2. Komponenty: ManagedExecutorService, ManagedScheduledExecutorService, ContextService, ManagedThreadFactory
   3. Współbieżność a transakcje
   4. Bezpieczeństwo
  3. WebSocket 1.0
   1. Tworzenie i konfigurowanie endpointów
   2. Wysyłanie i odbieranie wiadomości
  4. Wsparcie dla przetwarzania JSON i HTML5
   1. Parsowanie
   2. Generowanie
 6. Deployment aplikacji JEE5, JEE6 na serwerach aplikacji zgodnych z JEE7
  1. Na co zwrócić uwagę
  2. Dobre praktyki
  3. Mieszanie standardów np.: wywołania EJB2.x z EJB3.x
  4. Zmiany w konstrukcji serwerów aplikacji na przykładzie JBOSS AS 5/7/8
   1. Nowa architektura mikrojądra
   2. Zmiany w modelu classloadingu
   3. Nowe moduły serwera
    • HornetQ a JBoss Messaging
    • Infinispan a JBoss Cache
    • pozostałe
   4. Migracja deskryptorów wdrożenia JBOSS
 7. Wsparcie Maven dla JEE7
  1. Zmiany w pom.xml
  2. Dodatkowe pluginy, rozszerzenia

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email