NodeJS to środowisko pozwalające na tworzenie złożonych rozproszonych architektur, w tym mikroserwisów. W połączeniu z docker oraz innymi technologiami daje nam szerokie możliwości komponowania aplikacji chmurowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie narzędzi oraz wzorców pozwalających na projektowanie i wdrażanie architektury mikroserwisów w oparciu o NodeJS i Docker

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w formie praktycznego warsztatu. Wprowadza do wielu przydatnych technologii pokazując jednocześnie jak działają one w połączeniu ze sobą.

Wymagania dla Uczestników

Od uczestników wymagana jest dobra znajomość JavaScript, podstawowa znajomość NodeJS. Mile widziane wcześniejsze doświadczenie z dowolną inną technologią chmurową / mikroserwisami.

Parametry szkolenia

 • 4 * 8 godzin
 • wykłady i warsztaty
 • maksymalna liczba uczestników: 8

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Współczesny JavaScript
  • Zarządzanie pakietami
  • Platforma NodeJS
  • Jednowątkowość, Pętla zdarzeń
  • Programowanie asynchroniczne
  • Strumienie i Bufory w NodeJS
 2. Architektura MikroUsług
  • Porównanie architektury monolitycznej i mikrousług
  • Zasady projektowania mikrousług
  • Kryteria użycia, mocne i słabe strony
  • Wzorce komunikacji
 3. Praca z Doker i Node
  • Koncepecje Dokera
   • Rejestr, Kontener i Obraz
   • Wolumeny
   • Sieci i porty
  • Narzędzia Compose i Swarm
  • Lokalny kontener Node
 4. Implementacja Mikrousługi
  • Praca w środowisku lokalnym i produkcyjnym
  • Integracja z bazą danych MongoDB, PostgreSQL
  • Implementacja REST API
 5. Wzorce Komunikacji
  • Komunikacja Synchroniczna i Asynchroniczna
  • Komunikacja 1-do-1, 1-do-wielu i wiele-do-wielu
  • Usługi pomocnicze - HTTP, Kolejki, WebSocket, Cache
  • Strategie routingu komunikatów, przeźroczystość komunikacji
  • Implementacja Autentykacji i autoryzacji
 6. Skalowanie mikrousług
  • Process Manager / Supervizor dla Node
  • Zdalna konfiguracja oraz service discovery
  • Narzędzia do message routing i load balancing
 7. Utrzymanie mikroserwisów
  • Deployment mikroserwisów
  • Logowanie i Raportowanie, Alerty
  • Obsługa przeciążeń i awarii - bezpieczniki.
  • Wersjonowanie usług, API i komunikatów
  • Płynna migracja zero downtime

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email