Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane doświadczonym programistom Android chcącym poznać nowoczesną, wydajną i niezwykle popularną bazę danych Realm.

Cel szkolenia:

 • Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji Android wykorzystaniem bazy Realm
 • Gruntowne poznanie rozwiązania i jego możliwości
 • Zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wykorzystania Realm Mobile Database w realnych projektach

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie charakteryzuje dużą ilością ćwiczeń wykonywanych pod opieką prowadzącego. Część praktyczna obejmuje budowę realnego projektu
oraz niezależne zadania wykonywane przez uczestników. Prezentowane są dobre praktyki, a także sprawdzone sposoby rozwiązywania
typowych problemów dotyczących warstwy utrwalania danych.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java, a także podstawowa znajomość platformy Android.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Charakterystyka bazy Realm
  • Instalacja i konfiguracja
  • Realm browser
  • Podstawy użycia
  • Dokumentacja
 2. Model danych
  • Typy podstawowe
  • Klucze główne
  • Pola wymagane i opcjonalne
  • Obsługa wartości null
  • Ograniczenia
  • Relacje
  • Link queries
 3. Dostęp do danych
  • Tworzenie obiektów
  • Modyfikacja stanu
  • Obsługa transakcji
  • Snapshots
  • Wykonywanie zapytań
  • Filtrowanie i sortowanie wyników
  • Operatory
  • Agregacja danych
  • Chaining
  • Operacje asynchroniczne
 4. Aspekty zaawansowane
  • Typy magazynów i ich konfiguracja
  • Zarządzanie instancjami bazy
  • Wielowątkowość
  • Obsługa formatu JSON
  • Notyfikacje
  • Migracja danych
  • Szyfrowanie
  • Testowanie i debuggowanie
  • Wzorce i praktyki programistyczne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email