Modelowanie obiektowe to podstawa programowania obiektowego, niezależnie od języka programowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie zaprojektowane jest dla osób pragnących wejść w świat programowania obiektowego.

Cel szkolenia

Poznamy podstawowe prawa rządzące w świecie modeli obiektowych. Dowiemy się, jak przenosić modele do kodu oraz jakie narzędzia dostarcza C# jako obiektowy język programowania. Zobaczymy w praktyce podstawowe zasady dobrego programowania. Zapoznamy się z wzorcami projektowymi, jako przykładem rozwiązywania konkretnych problemów przy pomocy obiektowego podejścia do programowania.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, czyli nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktykę oraz samodzielne wykonywanie poszczególnych zadań, by przyswoić maksymalną ilość wiedzy.

Wymagania:

Podstawowa wiedza z zakresu programowania oraz języka C#.

Specjalne wymagania techniczne

Komputer z dostępem do internetu oraz zainstalowanym IDE Rider lub Visual Studio w wersji 2015 lub wyższej.

Parametry szkolenia

Czas trwania: 3 * 8 godzin Forma szkolenia: warsztat Maksymalna liczba uczestników: 12

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do modelowania obiektowego
 2. Wprowadzenie do programowania obiektowego
  • Co to jest programowanie obiektowe?
  • Krótkie porównanie programowania obiektowego z programowaniem funkcyjnym
   
  • Klasa i struktura
   
  • Interfejs
  • Klasa abstrakcyjna
  • Typ wyliczeniowy
 3. Przenoszenie modeli obiektowych do kodu
  • Hermetyzacja
  • Polimorfizm
  • Dziedziczenie
  • Kompozycja
 4. Dobre praktyki programowania
  • DRY
  • KISS
  • YAGNI
  • SOLID
 5. Wprowadzenie do wzorców projektowych
  • Trochę teorii
  • Singleton
  • Factory method
  • Builder
  • Strategy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email