Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do modelowania problemów za pomocą reguł biznesowych bez typowej dla programisty znajomości technicznych szczegółów funkcjonowania technologii Drools. Szkolenie koncenttruje się wokół zagadanień związanych z inżynierią wymagań i zarządzaniem zmianą w kontekście reguł biznesowych. Ponadto, duży nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności komunikacji z programistami, aby obydwie strony potrafiły zrozumieć swoje potrzeby i poprawnie zintegrować swoją prace.

Wymagania

Szkolenie nie zakłada posiadania wstępnej wiedzy w zakresie omawianych technologii, w szczególności nie jest wymagana znajomość żadnego języka programowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • analityków biznesowych, których zadaniem jest lub będzie definiowanie reguł biznesowych za pomocą technologii JBoss Drools i Drools Guvnor,
 • programistów lub architektów, których celem jest poznanie problematyki modelowania za pomocą reguł biznesowych od strony analityka biznesowego.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

 • tworzenia reguł biznesowych w języku Drools zgodnie z metodyką Test-Driven Development,
 • biegłego posługiwania się narzędziem Drools Guvnor,
 • zarządzania regułami oraz zmianą reguł,
 • identyfikowanie ról w cyklu życia reguł,
 • zrozumienia architektury systemów opartych o silnik reguł i rolę Drools Guvnor w tej architekturze,
 • współpracowania z programistami celem zbudowania wspólnie efektywnego systemu.

Parametry szkolenia

3 x 8h w proporcji: 80% warsztaty, dyskusje; 20% wykłady.

Program szkolenia

 1. Czym jest modelowanie biznesowe?
 2. Wprowadzenie do modelowania reguł biznesowych.
  1. Czym jest silnik reguł?
  2. Co to jest reguła?
 3. Przegląd silników reguł.
 4. Podstawy modelowania reguł.
  1. Typy Java i Deklarowane.
  2. Język Drools.
  3. Kolejność wykonywania reguł.
 5. Drools Guvnor.
  1. Wstęp.
   1. Środowisko pracy (Working Sets).
   2. Edytor zasobów.
   3. Pakiety.
   4. Wersjonowanie.
  2. Tworzenie reguł z wykorzystaniem graficznego edytora.
  3. Własny język DSL.
  4. Tabele decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
  5. Tabele decyzyjne z wykorzystaniem edytora.
  6. Szablony reguł biznesowych.
  7. QA.
   1. Test-Driven Development w Guvnor.
   2. Tworzenie scenariuszy testów.
   3. Log audytowy.
   4. Analiza wyników.
  8. Pakiety.
   1. Zarządzanie pakietami.
   2. Kategorie.
   3. Budowanie paczek.
   4. Migawki (ang. snapshots).
   5. Publikacja.
 6. Architektura systemów wykorzystujących silnik reguł Drools i rola Drools Guvnor w tej architekturze.
 7. Cykl życia reguł i zaangażowane role.
  1. Cel i zakres (m.in. określenie kontekstu biznesowego, identyfikacja zagrożeń, identyfikacja ograniczeń biznesowych i technologicznych).
  2. Odkrywanie - tworzenie modelu domenowego, określanie faktów, identyfikacja ról, żródeł reguł i ich wartościowanie.
  3. Projektowanie.
  4. Implementacja.
  5. Testowanie.
  6. Zarządzanie zmianą i szacowanie wpływu zmiany.
  7. Role w procesie.
  8. Rule Maturity Model.
 8. Jak współpracować z programistami?
  1. Płaszczyzna techniczna a płaszczyzna biznesowa.
  2. Używianie wspólnych pojęć.
  3. Czego oczekiwać od programistów, aby poprawnie zintegrować swoje prace.
  4. Czego programiści oczekują od nas, aby poprawnie zintegrować swoje prace.
 9. Podsumowanie.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email