Szkolenie jest zgodne z wersją 6.x, możliwe są również realizacje w trybie zgodności z niższymi wersjami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Java oraz analityków pragnących zapoznać się filozofią tworzenia systemów opartych o procesy biznesowe z wykorzystaniem technologii jBPM lub Activiti.

Cel szkolenia

 • poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych,
 • poznanie istniejących notacji i standardów,
 • nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2,
 • nabycie umiejętności tworzenia wykonywalnych procesów biznesowych z użyciem technologii jBPM/Activiti,
 • poznanie sposobów integracji rozwiązania jBPM/Activiti z innymi komponentami aplikacji enterprise,
 • poznanie zagadnienia zarządzania procesami.

Wymagania

Szkolenie może być wyprofilowane zarówno dla programistów, jak i analityków. Od programistów wymagana jest umiejętność programowania w Java. Dla obu grup wskazana jest znajomość platformy Java Enterprise Edition (odpowiednio na poziomie programistycznym i ogólnym).

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do modelowania i uruchamiania procesów biznesowych
  1. Koncepcja BPM
  2. Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
  3. Odkrywanie procesów biznesowych
  4. Analiza i projektowanie procesów biznesowych (as is/to be)
  5. systemy IT oparte o uruchamialne procesy
   1. Wady i zalety podejścia
   2. BPM a komunikacja w procesie wytwórczym
  6. Cykl życia procesu biznesowego
  7. Proces w obliczu zmian
 2. Przegląd silników BPM.
 3. Przegląd standardów związanych z silnikami workflow, reguł i architekturą usługową i określenie ich wzajemnych relacji
  1. BPMN2
  2. XPDL
  3. jPDL
  4. BPEL
 4. Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN2
  1. Podstawowe informacje
   1. Rola, znaczenie i zastosowanie BPMN2
   2. Poziomy zgodności
   3. Procesy wykonywalne i niewykonywalne
   4. BPMN a BPEL
  2. Składowe modelu BPMN
   1. Procesy publiczne i prywatne
   2. Choreografie
   3. Kolaboracje
   4. Konwersacje
  3. Podstawowe składowe procesu w BPMN
   1. Aktywności
   2. Przepływy sterowania
   3. Przepływy komunikatów
   4. Dane w procesie
   5. Bramy
   6. Zdarzenia
   7. Podprocesy
   8. Role i odpowiedzialność
  4. Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
  5. Zadania
   1. Użytkownika
   2. Ręczne
   3. Skryptowe
   4. Serwisowe
   5. Reguły biznesowej
   6. Wysłania/Odebrania
  6. Dane i komunikaty w procesie
   1. Typy danych
   2. Dane jako aspekt biznesowy i techniczny
   3. Nośniki danych
   4. Modelowanie przepływu danych
   5. Mapowanie danych na parametry aktywności
  7. Bramy
   1. Rozdzielające i scalające
   2. Oparte na danych i na zdarzeniach
   3. Bramy złożone
   4. Rozdzielanie bez użycia bram
  8. Podprocesy
   1. Zagnieżdżony
   2. Reużywalny (aktywność typu wołanie)
   3. Zdarzeniowy
   4. Transakcyjny
   5. Markery podprocesów
    1. Ad hoc
    2. Pętla
    3. Wieloinstancyjność
    4. Kompensacja
  9. Zdarzenia
   1. Zdarzenia początkowe/środkowe i końcowe
   2. Zdarzenia rzucające i łapiące
   3. Zdarzenia jako element przepływu i zdarzenia przyłączane
   4. Zdarzenia przerywające i nieprzerywające
   5. Typy zdarzeń i ich zastosowanie
  10. Procesy a sytuacje wyjątkowe
   1. błąd
   2. eskalacja
   3. przeterminowanie
   4. anulowanie i kompensacja transakcji
  11. Role i odpowiedzialność
   1. Zasoby, wykonawcy, potencjalni właściciele
   2. Baseny i tory
  12. Modelowanie złożonych przypadków - workflow patterns
 5. Tworzenie wykonywalnych procesów biznesowych w BPMN2
 6. Uruchamianie procesów BPMN2 w silniku JBPM 5.x/Activiti
  1. Instalacja i konfiguracja silnika
   1. Omówienie składowych
   2. Omówienie narzędzi do edycji procesów min
    1. Activiti Web Modeler
    2. jBPM Designer
   3. Omówienie konfiguracji w tym
    1. Trwałości
    2. Transakcji
  2. API
   1. Ładowanie i uruchamianie procesów
   2. Zdarzenia techniczne/nasłuchiwanie cyklu życia procesu
   3. Process Virtual Machine (wariant Activiti)
  3. Dane
  4. Bramy
   1. Oparte na kodzie
   2. Oparte na regułach
   3. Zdarzeniowe (wariant jBPM)
   4. Warunki domyślne i priorytety
  5. Obsługa zadań
   1. Definicja Handlerów/ istniejące handlery (wariant jBPM)
   2. Definicja Listenerów (wariant Activiti)
  6. Zadania użytkownika
   1. API JBPM (wariant jBPM)
    1. WS-HumanTask
     1. Idea i funkcjonalność
     2. Uruchomienie
     3. Konfiguracja
     4. API (łączenie, dodawanie, usuwanie zadań,...)
    2. Podłączenie Jbpma do silnika zadań
   2. API Activiti (łączenie, dodawanie, usuwanie zadań,...)(wariant Activiti)
   3. Przypisywanie wykonawców
   4. Swimlane
  7. Zadania profilowane
   1. Wbudowane węzły w silniku jBpm/Activiti (np. Java Task, WebService Task, Mule Task, Email Task)
   2. Tworzenie własnych typów aktywności
  8. Procesy a reguły biznesowe
   1. Zadania regułowe
   2. Dostęp do zmiennych procesowych z poziomu reguł
   3. Zdarzenia oparte na regułach
   4. Bramy oparte na regułach
   5. Modelowanie złożonych decyzji w postaci przepływu reguł
   6. Przydzielanie wykonawców zadań
  9. Podprocesy
  10. Zdarzenia
  11. Obsługa sytuacji wyjątkowych
 7. Zarządzanie procesami
  1. JBPM guvnor / Cycle
  2. Zagadnienia wersjonowania
 8. Konsola procesów jBPM Console/Activiti Explorer
  1. Możliwości i ograniczenia
  2. Instalacja i konfiguracja
  3. Formularze
  4. Historia
  5. Rest-API
  6. Inne serwisy udostepniane przez silnik
 9. Monitorowanie procesów: jBPM BAM/Activiti Probe
 10. Testowanie procesów
 11. Zagadnienia deploymentu i integracji
  1. Silnik BPM a trwałość (hibernate/JPA)
  2. Wystawienie funkcjonalności BPM jako usługi Webservice REST
  3. Architektura aplikacji opartych na BPM
   1. BPM-centric
   2. Application-centric
  4. Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
  5. Integracje
   1. CDI
   2. Spring
   3. Mule (wariant Activiti)
   4. Alfresco (wariant Activiti)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email