Ćwiczenia praktyczne w trakcie szkolenia realizowane są przy pomocy oprogramowania Enterprise Architect.

Cel szkolenia:

 • poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych
 • poznanie istniejących notacji i standardów
 • nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2 na poziomie analitycznym

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do analityków biznesowych zainteresowanych modelowaniem procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN2, a także w mniejszym stopniu kadry IT zaangażowanych w projektowanie systemów opartych na wykonywalnych procesach biznesowych. Dla drugiej grupy polecane jest szkolenie z tworzenia procesów wykonywalnych J/BPM.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i ćwiczeń.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do modelowania i uruchamiania procesów biznesowych
  1. Koncepcja BPM
  2. Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
  3. Odkrywanie procesów biznesowych
  4. Analiza i projektowanie procesów biznesowych (as is/to be)
  5. systemy IT oparte o uruchamialne procesy
   1. Wady i zalety podejścia
   2. BPM a komunikacja w procesie wytwórczym
  6. Cykl życia procesu biznesowego
  7. Proces w obliczu zmian
 2. Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN2
  1. Podstawowe informacje
   1. Rola, znaczenie i zastosowanie BPMN2
   2. Poziomy zgodności
   3. Procesy wykonywalne i niewykonywalne
   4. BPMN a BPEL
  2. Składowe modelu BPMN
   1. procesy publiczne i prywatne
   2. choreografie
   3. Kolaboracje
   4. Konwersacje
  3. Podstawowe składowe procesu w BPMN
   1. Aktywności
   2. Przepływy sterowania
   3. Przepływy komunikatów
   4. Dane w procesie
   5. Bramy
   6. Zdarzenia
   7. Podprocesy
   8. Role i odpowiedzialność
  4. Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
  5. Zadania
   1. Użytkownika
   2. Ręczne
   3. Skryptowe
   4. Serwisowe
   5. Reguły biznesowej
   6. Wysłania/Odebrania
  6. Dane i komunikaty w procesie
   1. Typy danych
   2. Dane jako aspekt biznesowy i techniczny
   3. Nośniki danych
   4. Modelowanie przepływu danych
   5. Mapowanie danych na parametry aktywności
  7. Bramy
   1. Rozdzielające i scalające
   2. Oparte na danych i na zdarzeniach
   3. Bramy złożone
   4. Rozdzielanie bez użycia bram
  8. Podprocesy
   1. Zagnieżdżony
   2. Reużywalny (aktywność typu wołanie)
   3. Zdarzeniowy
   4. Transakcyjny
   5. Markery podprocesów
    1. ad hoc
    2. pętla
    3. wieloinstancyjność
    4. kompensacja
  9. Zdarzenia
   1. Zdarzenia początkowe/środkowe i końcowe
   2. Zdarzenia rzucające i łapiące
   3. Zdarzenia jako element przepływu i zdarzenia przyłączane
   4. Zdarzenia przerywające i nieprzerywające
   5. Typy zdarzeń i ich zastosowanie
  10. Procesy a sytuacje wyjątkowe
   1. błąd
   2. eskalacja
   3. przeterminowanie
   4. anulowanie i kompensacja transakcji
  11. Role i odpowiedzialność
   1. Zasoby, wykonawcy, potencjalni właściciele
   2. Baseny i tory
  12. Modelowanie złożonych przypadków - workflow patterns
 3. Tworzenie wykonywalnych procesów biznesowych w BPMN2 - podstawowe informacje

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email