Ćwiczenia praktyczne w trakcie szkolenia realizowane są przy pomocy oprogramowania Enterprise Architect.

Cel szkolenia:

 • poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych
 • poznanie istniejących notacji i standardów
 • nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2 na poziomie analitycznym

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do analityków biznesowych zainteresowanych modelowaniem procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN2, a także w mniejszym stopniu kadry IT zaangażowanych w projektowanie systemów opartych na wykonywalnych procesach biznesowych. Dla drugiej grupy polecane jest szkolenie z tworzenia procesów wykonywalnych J/BPM.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i ćwiczeń.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Podstawowe elementy BPMN
  • Węzły przepływu (Flow nodes)
   • Praca
   • Stany
   • Sterowanie logiką przepływu
  • Elementy łączenia
   • Przepływ procesu
   • Komunikacja
   • Powiązania
   • Konwersacja
  • Wykonawcy procesu
   • Uczestnicy
   • Role biznesowe
  • Dane
  • Artefakty
  • Dekoratory
 2. Czynności (w tym zadania)
  • Typy czynności
  • Typy zadań
  • Podprocesy
 3. Stany w procesie
  • zdarzenia początkowe,
  • pośrednie
   • przepływowe
   • krawędziowe
  • końcowe
 4. Podstawowe typy zdarzeń
  • Komunikat
  • Usterka
  • Eskalacja
  • Sygnał
  • Warunkowe
  • Czas
  • Zerwanie
  • Łącze
  • Wielokrotne
  • Bez określonego typu
 5. Sterowanie przebiegiem procesu – Bramki
  • Bramki bezwarunkowe
  • Bramki wyzwalane danymi
  • Bramki wyzwalane zdarzeniami
 6. Miejsca realizacji procesów (Pool – Swimlane)
  • Współpraca między uczestnikami
 7. Dane w procesie
 8. Artefakty
 9. Dekoratory
 10. Przepływy procesów
  • Przepływ normalny
  • Przepływy wyjątków
  • Relacja ad hoc
 11. Zaawansowane elementy procesów
  • Proces globalny i czynność wywołująca
  • Podprocesy zdarzeniowe (inicjowane zdarzeniem)
  • Podprocesy Ad-hoc
  • Wycofanie skutków prawidłowo zakończonych zadań – kompensacja
  • Eskalacja i błędy w procesie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email