Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java oraz analityków pragnących zapoznać się z technologiami modelowania reguł biznesowych w kontekście platformy Java.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami modelowania reguł biznesowych oraz podstawy zagadnienia Complex Event Processing (CEP). W szczególności uczestnicy zapoznają się z projektem Drools i dowiedzą się:

 • Jak modelować reguły (przy pomocy języka reguł, tabel decyzyjnych, przepływów etc)
 • Jak testować reguły
 • Jak integrować silnik Drools z aplikacją
 • Jak zarządzać regułami

Mocne strony szkolenia:

Technologie zorientowane na modelowanie biznesowe cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, niezwiązanych bezpośrednio z branżą IT, gdzie wymagania biznesowe cechują się dużą zmiennością. Zagadnienia poznane na szkoleniu dostarczą programistom wiedzy, pozwalającej na tworzenie i wdrażanie aplikacji opartych na tych rozwiązaniach. Z kolei analitycy poznają zasady modelowania i możliwy zakres zastosowań omawianych technologii.

Wymagania:

Szkolenie może być wyprofilowane zarówno dla programistów, jak i analityków. Od programistów wymagana jest umiejętność programowania w Java. Dla obu grup wskazana jest znajomość platformy Java Enterprise Edition (odpowiednio na poziomie programistycznym i ogólnym).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8 - 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do modelowania biznesowego
 2. Wprowadzenie do modelowania reguł biznesowych
  1. Co to jest silnik reguł?
  2. Co to jest reguła?
 3. Przegląd silników reguł
 4. Silnik JBoss Rules (Drools)
  1. Przegląd modułów drools:
   1. Expert
   2. Solver
   3. Fusion
   4. Guvnor
   5. jBPM/Flow
 5. Drools Expert
  1. Forward vs. backward chaining
  2. Algorytm RETE
  3. Typy Java i Deklarowane
  4. Język Drools
  5. Kolejność wykonywania reguł
  6. Agenda
  7. Konflikty
 6. Narzędzia do modelowania reguł
 7. Modelowanie reguł przy pomocy
  1. Języka eksperckiego (Domain Specific Language)
  2. Reguł dynamicznych
  3. Arkuszy XLS/tabel decyzyjnych
  4. Plików XML
  5. Przepływu reguł
 8. Uruchamianie reguł przy pomocy
  1. Drools API
  2. JSR94 API
 9. Przechowywanie i zarządzanie regułami
  1. Cele
  2. Przechowywanie w pliku
  3. Zagadnienia wersjonowania i wprowadzania zmian
  4. Własny system zarządzania: Przechowywanie w bazie danych / JCR
  5. System zarządzania reguł z JBoss (Gouvor)
   1. Przesłanki do użycia
   2. Instalacja i konfiguracja
   3. Przegląd funkcjonalności
   4. Architektura
   5. Wady i zalety
 10. Testowanie reguł biznesowych
  1. Przy pomocy JUnit
  2. Przy pomocy Fit for Rules
 11. Zagadnienia wydajności
 12. Complex Event Processing na przykładzie drools fusion
  1. Idea CEP
  2. Zdarzenia a Fakty – podobieństwa i różnice
  3. Rodzaje zegarów
  4. Rodzaje przetwarzania
  5. Wnioskowanie w oparciu o czas
   1. Operatory
   2. Okno przesuwne
 13. Zagadnienia deploymentu i integracji
  1. Omówienie schematów integracji
  2. JPA/Hibernate jako repozytorium faktów
  3. Integracja z silnikiem procesów biznesowych JBoss jBPM
  4. Wystawienie funkcjonalności reguł poprzez serwer REST
  5. Integracja z aplikacją Java Enterprise Edition
  6. Integracja z SEAM Framework
  7. Integracja ze Spring Framework
  8. Integracja z Camel (na życzenie)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email