Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów aplikacji internetowych na platformie JEE, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o najnowsze technologie, a także dla osób znających język Java i pragnących rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami internetowymi od najnowszych technologii.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jak projektować i implementować aplikacje na platformie JEE z wykorzystaniem technologii będących treścią szkolenia. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia skalowalnych aplikacji, zgodnie z arkanami sztuki: od komponentów biznesowych po wysoce ergonomiczne i funkcjonalne interfejsy wpisujące się w nurt WEB 2.0.

W szczególności:

Uczestnicy szczegółowo poznają technologię prezentacji JSF w oparciu o JSP i facelets, włącznie z tworzeniem własnych walidatorów, konwerterów czy komponentów. Zaznajomią się z popularnymi, bogatymi bibliotekami komponentów, takimi jak RichFaces, IceFaces. Nauczą się projektować i implementować warstwę logiki biznesowej w oparciu EJB 3.0, w połączeniu z mechanizmem mapowania relacyjno-obiektowego JPA (Hibernate). Poznają framework Seam, obecnie jeden z najpopularniejszych frameworków, adresujących aplikacje oparte na JPA EJB i JSF. Dowiedzą się jak Seam przyspiesza prace nad tworzeniem aplikacji WWW, jak rozwiązuje typowe problemy aplikacji WWW, jak poprawia ergonomie i wydajność aplikacji, z jakimi technologiami integruje się Seam, jaką wartość do aplikacji może on wnieść.

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje całościowo i wyczerpująco zagadnienia tworzenia aplikacji internetowych.

W przeciwieństwie do większości szkoleń, szkolenie to nie koncentruje się na jednej technologii, lecz zawiera najważniejsze zagadnienia z wybranych technologii. Dzięki temu, uczestnicy po skończeniu szkolenia, będą mogli tworzyć samodzielnie kompletne aplikacje WWW, uzupełniając już we własnym zakresie wiedzę o pojawiające się nowe potrzeby.

Program jest ciągle uaktualniany, tak, by uwzględniać nowo powstające trendy.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java, podstawy relacyjnych baz danych i SQL.

Zalecana jest również umiejętność tworzenia aplikacji webowych w technologiach Servlet/JSP.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
  2. Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, RMI, Servlet, JSP, EJB, webserwisy,
  3. Zagadnienia projektowania aplikacji na platformie JEE, doboru technologii, bezpieczeństwa etc.
 2. Warstwa logiki biznesowej – komponenty EJB
  1. Komponenty EJB 3.0 – rodzaje i zasada działania:
   1. Zasada działania
   2. Rodzaje komponentów
  2. Komponenty sesyjne:
   1. Stanowe
   2. Bezstanowe
   3. cykl życia i nasłuchiwanie cyklu życia
   4. Dostęp lokalny i zdalny,
  3. Inversion of Control w odwoływaniu do zasobów
  4. Interceptory
  5. Model wyjątków
  6. Komponenty Sterowane Wiadomością:
   1. Zasada działania
   2. Rodzaje komunikacji
   3. Konfiguracja i deployment
  7. Bezpieczeństwo komponentów
  8. Transakcje zarządzane przez kontener i aplikację
  9. Testowanie komponentów EJB
  10. Usługi czasowe (TimerService)
  11. Usługi webservice w kontekście EJB
   1. Podstawy webservice
   2. JAX-WS a EJB
 3. Java Persistence API (przy użyciu Hibernate):
  1. Mapowanie relacyjno-obiektowe
  2. Klasy Encyjne
   1. klasy proste
   2. klasy zagnieżdżone
   3. Zmiana domyślnych mapowań
  3. Asocjacje – z uwzględnieniem krotności i kierunkowości
  4. Klucze
   1. Proste
   2. Złożone
   3. Automatyczne generowanie kluczy
  5. Kontekst trwałości (PersistentContext):
   1. Zarządzany przez kontener i zarządzany przez aplikację
   2. Transakcyjny(Transaction) i rozszerzony(Extended) cykl życia
  6. Operacje utrwalające
  7. Tworzenie zapytań w EJB-QL
  8. Metody nasłuchiwania cyklu życia
  9. Modele i implementacja dziedziczenia,
  10. Konfiguracja i deployment
  11. Zagadnienia spójności danych, optimistic i pessimistic locking
  12. Cache drugiego poziomu (hibernate)
  13. Testowanie komponentów wykrozystujących JPA
  14. Korzystanie z JPA w warstwie Webowej i aplikacji typu “desktop”
 4. Interfejs Webowy
  1. Wprowadzenie do JSF
   1. Typowe problemy aplikacji Webowej
   2. Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
  2. Cykl przetwarzania żądania
  3. Fazy cyklu
  4. Zagadnienia obejmujące kilka faz
  5. Komponentowy model interfejsu
  6. Model konwersji
   1. Konwertery wbudowane
   2. Tworzenie konwerterów
  7. Model walidacji
   1. Walidatory wbudowane
   2. Tworzenie walidatorów
  8. Model zdarzeń
  9. Główne klasy i interfejsy
  10. Przegląd dostępnych komponentów standardowych
  11. Model zarządzania beanami logiki
  12. Expression Language
  13. Model nawigacji
  14. Główne składowe aplikacji JSF i internacjonalizacja
  15. Zarządzanie cyklem żądania
  16. JSF w opraciu o JSP
   1. Podstawy JSP
   2. Biblioteka HTML
   3. Biblioteka Core
  17. JSF w oparciu o facelets
   1. Korzyści wynikające z technologii
   2. Instalacja i konfiguracja
   3. Mechanizmy templatowania
   4. Tagi wbudowane
   5. Tworzenie własnych Tagów
  18. Typowe problemy przy tworzeniu interfejsu min
   1. Formularz w postaci tabelki
   2. „Inteligentna” paginacja
   3. Master-Detail, LOV
  19. Tworzenie własnych komponentów
   1. Tworzenie komponentów
   2. Tworzenie rendererów
   3. Tworzenie Tagów
  20. Testowanie interfejsu zbudowanego na JSF
 5. Tworzenie aplikacji WWW z użyciem technologii AJAX
  1. Koncepcja AJAX i modele komunikacji
  2. Przegląd podejść do tworzenia aplikacji AJAX(warstwowe – JSF, klient-serwer – GWT, …)
  3. Tworzenie aplikacji AJAX „od zera” (XMLHttpRequest)
  4. Podstawy bibliotek Prototype i Jquery w kontekście manipulacji drzewem DOM i komunikacji AJAX
   1. Ajax4JSF
   2. Wady i zalety podejścia
   3. Architektura silnika – zasada działania
   4. Przegląd możliwości
   5. Zagadnienia związane z wydajnością (kolejkowanie, opóźnianie, unieważnianie żądań, zmniejszanie wielkości żądania)
   6. Wpływanie na cykl życia JSF
   7. Ajax4JSF a JSON
  5. Richfaces
   1. Przegląd możliwości Richfaces
   2. Konfiguracja wyglądu (skórki)
   3. Walidacja
   4. RF a jquery, script.aculo.us
  6. Przegląd innych bibliotek JSF
   1. IceFaces
   2. myFaces
   3. Tomahawk
   4. Woodstock
   5. I inne
 6. Seam
  1. Wstęp do Seam
   1. Zadania Seam
   2. Architektura aplikacji opartych na Seam
  2. Model komponentowy Seam
   1. Komponenty Seam
    1. typy
    2. sposoby definiowania
    3. role
    4. cykl życia
    5. przegląd komponentów wbudowanych
   2. Konteksty Seam
    1. rodzaje kontekstów
    2. dostęp do kontekstów a współbieżność
    3. komunikacja między-kontekstowa
   3. Bijekcja
   4. Metody fabrykujące i zarządzające
  3. Praca z projektem
   1. Generacja szkieletu aplikacji – Scaffolding
   2. Narzędzia wspierające implementacje w Seam w tym JBOSS Tools/ Redhat developer studio
   3. Debugowanie aplikacji Seam
  4. Seam jako framework MVC do tworzenia aplikacji internetowych
   1. Model nawigacji
    1. pages.xml
    2. jPDL pageflow
    3. nawigacja a MVC
     1. pull-MVC vs push-MVC
     2. akcje
   2. Seam a REST
   3. Obsługa wyjątków
    1. antotacje
    2. pages.xml
    3. wyjątki a transakcje
   4. Konwersja i Walidacja
    1. Komponenty Seam jako konwertery i walidatory JSF
    2. Hibernate Validators a walidacja
    3. Dekoracje i ajax4jsf
   5. Internacjonalizacja i Personalizacja Aplikacji
    1. Lokalizacja
    2. Strefy czasowe
    3. Skiny
   6. Konwersacje
    1. Cykl życia konwersacji
    2. Propagacja konwersacji
    3. Workspace i BreadCrumb
    4. Konwersacje z SFSB i optymalizacja styku aplikacja -> baza danych
   7. Seam application framework
   8. Zarządzanie transakcjami i trwałością przez Seam
   9. Interfejs oparty o Gogle Web Toolkit (GWT)
  5. Seam a intergracja
   1. integracja z silnikiem procesów biznesowych jBPM
   2. integracja z silnikiem reguł Drools
   3. integracja ze Spring
   4. iText/PDF
   5. Email
  6. Przegląd annotacji i komponentów Seam
  7. Metody asynchroniczne i JMS
  8. Zagadnienia wdrażania
   1. Konfiguracja i pakowanie aplikacji
   2. Model bezpieczeństwa
  9. Testowanie Aplikacji Seam
   1. Testy jednostkowe
   2. Testy integracyjne
  10. Zagadnienia wydajności
   1. Cache JPA
   2. Cache stron
  11. Zagadnienia związane z architekturą aplikacji webowej w kontekście Seam (pull-MVC,push-MVC, REST)
  12. Narzędzia wspierające implementacje w Seam w tym JBOSS IDE / Redhat developer studio

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email