Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć aplikacje internetowe w oparciu o komponentowy model interfejsu użytkownika wspomagany o warstwę logiki biznesowej realizowanej przez Spring Framework korzystającej z dostępu do bazy danych poprzez mechanizm ORM (Hibernate).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem takich zagadnień jak: mapowanie obiektowo-relacyjne i tworzenie warstwy dostępu do danych za pomocą Hibernate, tworzenie warstwy usług przy pomocy kontenera Spring IoC, oprogramowanie interfejsu użytkownika dzięki komponentowemu frameworkowi Wicket.

W szczególności uczestnicy:

 • poznają wzorzec Dependency Injection i nauczą się stosować go w praktyce przy użyciu kontenera IoC Spring Framework
 • dowiedzą się jak konfigurować komponenty z poziomu deskryptorów XML Spring Framework i za pomocą adnotacji Java
 • poznają zasadę mapowania relacyjno-obiektowego, i nauczą się projektować warstwę trwałości w oparciu o Hibernate począwszy od prostych encji po złożone zagadnienia takie jak dziedziczenie
 • dowiedzą się jak odczytywać i utrwalać encje, zapewniać transakcyjność operacji
 • dowiedzą się jak dbać o spójność danych i wydajność aplikacji
 • nauczą się budować interfejs użytkownika przy pomocy Wicket
 • nauczą się wykorzystywać gotowe komponenty biblioteczne Wicket jak również tworzyć własne
 • dowiedzą się jak zwiększyć wygodę interfejsu użytkownika za pomocą AJAX
 • poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem i niezawodnością aplikacji internetowych
 • dowiedzą się jak uruchamiać stworzone w powyższy sposób aplikacje na serwerze Jetty

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje całościowo zagadnienia tworzenia aplikacji internetowych. W przeciwieństwie do większości szkoleń, szkolenie nie koncentruje się na jednej technologii, lecz zawiera najważniejsze zagadnienia z wybranych technologii. Dzięki temu, uczestnicy po skończeniu szkolenia, będą mogli tworzyć samodzielnie kompletne aplikacje WWW, uzupełniając już we własnym zakresie wiedzę w miarę potrzeb. Program jest ciągle uaktualniany tak, by uwzględnić nowo powstające trendy.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), podstawy relacyjnych baz danych i SQL, podstawowa znajomość HTML. Zalecana jest również umiejętność tworzenia aplikacji webowych w technologiach Servlet/JSP (do poznania na kursie J/WEB1).

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie - przegląd omawianych zagadnień
  1. Warstwowa architektura aplikacji internetowych
  2. Wzorce: IoC, DI, MVC
  3. Warstwa danych: JDBC, myBatis, Hibernate, JPA
  4. Warstwa webowa: JSF, AJAX, Wicket
  5. Zagadnienia integracji systemów, webserwisy
  6. Programowanie zorientowane aspektowo: AOP
  7. Zagadnienia związane z testowaniem i bezpieczeństwem
 2. Warstwa logiki biznesowej – Spring IoC
  1. Wzorce Inversion of Control i Dependency Injection
  2. Struktura aplikacji w Spring Framework
  3. Uruchamianie kontenera
  4. Definiowanie komponentów
   1. Konstruktory, fabryki
   2. Własności proste
   3. Własności złożone, kolekcje
   4. Łączenie kolekcji
   5. Dziedziczenie
   6. p-namespace
  5. Specyfikacja zależności
  6. Leniwa inicjalizacja
  7. Autowiring
  8. Zasoby
  9. Współpraca z kontenerem
  10. Zasięg komponentów
   1. singleton, prototype, request, session
   2. zasięgi własne
  11. Wstrzykiwanie metod
  12. Cykl życia fasolki i nasłuchiwanie
  13. Zamykanie kontenera
  14. Wydzielanie części konfiguracji do plików z właściwościami
  15. Lokalizacja
 3. Warstwa danych – Spring ORM i Hibernate
  1. Koncepcja Mapowania relacyjno-obiektowego
  2. Klasy Encyjne
   1. Klasy proste
   2. Klasy zagnieżdżone
   3. Pola i dostęp do pól
   4. Pola będące kolekcjami
  3. Asocjacje
   1. Jednokierunkowe
   2. Dwukierunkowe
   3. Propagacja kaskadowa
  4. Klucze
   1. Proste
   2. Złożone
   3. Automatyczne generowanie kluczy
  5. Kompozycja obiektowa
  6. Dziedziczenie
  7. Nazewnictwo obiektów w bazie danych, własne systemy nazw
  8. Kontekst trwałości:
   1. Zarządzany przez kontener i przez aplikację
   2. Konfiguracja kontekstu trwałości
   3. Integracja ze Spring Framework
   4. Konfiguracja DAO
  9. Cykl życia encji
  10. Operacje na danych
  11. Transakcje
   1. Poziomy izolacji transakcji
   2. Podsystem transakcji w Spring
   3. Deklaratywna specyfikacja transakcji
   4. Blokowanie pesymistyczne i optymistyczne
   5. Długie konwersacje
  12. Zapytania HQL
  13. Criteria API
  14. Nasłuchiwanie cyklu życia encji
  15. Zagrożenia
 4. Warstwa web – Wicket
  1. Podstawowa architektura aplikacji
   1. Konfiguracja
   2. Przetwarzanie requestów
   3. Rola kodu java
   4. Rola html
  2. Koncepcja modelu danych
   1. Standardowy model
   2. Kontrola zasobów – detachable model
   3. Zagnieżdżanie modeli
  3. Podstawowe komponenty UI
   1. Wyświetlanie tekstu
   2. Obsługa linków
   3. Repeaters
   4. Modyfikacja atrybutów komponentu
  4. Obsługa formularzy
   1. Budowa formularza
   2. Komponenty formularza
   3. Obsługa submit
   4. Walidacja danych
   5. Informacje zwrotne
  5. Grupowanie komponentów
   1. Dziedziczenie szablonów
   2. Panel
   3. Border
   4. Fragment
 5. Ajax w Wicket
  1. Obsługa Ajax w Wicket
   1. Komponenty z wbudowaną obsługą Ajax
   2. Dodawanie obsługi Ajax do własnych komponentów
   3. Obsługa formularzy za pomocą Ajax
 6. Tworzenie własnych komponentów
  1. Korzyści z tworzenia własnych komponentów
   1. Praca z zasobami (css, skrypty)
   2. Rozszerzanie możliwości komponentów
   3. Własne komponenty formularzy
   4. Dystrybucja komponentów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email