Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów oraz architektów platformy JEE, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o wiedzę o najnowszej wersji 7 tej technologii.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany niesie ze sobą wersja 7 platformy JEE. Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności implementowania rozwiązań dostarczonych razem z JEE7. W szczególności uczestnicy poznają nowości w specyfikacji EJB3.2, JPA2.1, Servlet3.1, JMS2.0 i inne. Omówione zostaną również nowododana funkcjonalność WebSocket, Java API for JSON Processing, Batch Application oraz Concurrency Utilities.

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje całościowo i wyczerpująco zagadnienia nowości jakie zmiany niesie ze sobą wersja 7 platformy JEE. W przeciwieństwie do większości tego typu szkoleń, szkolenie to zawiera część warsztatową, która pozwoli na ugruntowanie wiedzy również w praktycznym jej aspekcie.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP) oraz wiedza w zakresie architektury JEE.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 netto) wykładów i warsztatów. Wielkość grupy: maks. 8-10 osób

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
  2. Historia platformy JEE
  3. Zarys nowości w JEE7
 2. Warstwa logiki biznesowej oraz danych
  1. EJB3.2
   1. Porównanie EJB 3.0, 3.1, 3.2
   2. Asynchroniczne lokalne beany sesyjne
   3. Niepersystentny timer
  2. CDI 1.1
   1. Porównanie CDI 1.0 i 1.1
   2. Kontrola nad kolejnością działania interceptorów oraz dekoratorów, alternatywy [CDI-48]
   3. API do zarządzania kontekstami umożliwiające użycie kontekstu konwersacji poza JSF [CDI-30]
   4. Praca poza kontenerem JEE [CDI-26]
   5. Deklaratywna kontrola na skanowaniem beanów [CDI-87]
   6. Produkcja beanów w konstruktorach i metodach statycznych [CDI-55]
   7. Statyczne wstrzyknięcia [CDI-51]
   8. Zmiany w Portable Extensions SPI
   9. Zdarzenia CDI wysyłane do servletów [CDI-38]
   10. Zdarzenia związane z cyklem życia aplikacji [CDI-86]
   11. Pozostałe
  3. BeanValidation 1.1
   1. Kontrakty na poziomie metod i konstruktorów
   2. Integracja z JAX-RS
   3. Expression Language w komunikatach błędów
  4. JPA 2.1
   1. Porównanie JPA 2.0 i 2.1
   2. Konwertery typów bazy danych i java
   3. Bulk Update/Delete z wykorzystaniem Criteria API.
   4. Natywne wsparcie dla procedur wbudowanych
   5. ConstructorResult i SQLResultSetMapping
   6. Dynamiczne tworzenie zapytań nazwanych/named queries w runtime
   7. Wstrzyknięcia EntityListeners
   8. Niesynchronizowany kontekst persystencji
   9. Wsparcie dla generowania DDL – generowanie tabel, indeksów, schematów itd.
   10. Entity Graphs
   11. Rozbudowa możliwości JPQL/Criteria – podzapytania arytmetyczne, JOIN ON, TREAT itd.
  5. Interceptors 1.2
   1. Interceptor związany z konstruktorem
   2. Priorytetyzacja
 3. Warstwa prezentacji
  1. Wsparcie dla przetwrzania JSON
   1. Parsowanie
   2. Generowanie
  2. Java Servlets 3.1
   1. Porównanie Servlet 3.0 i 3.1
   2. Nieblokujące operacje I/O
   3. Wsparcie dla HTTP 1.1
   4. Bezpieczeństwo
   5. Wsparcie dla WebSocket
  3. Java Server Faces 2.2
   1. Wsparcie dla HTML5
   2. Faces Flows (@FlowScoped)
   3. @ViewScoped dla CDI
   4. Resource Library Contracts
   5. Komponent do uploadu plików
   6. Szablonowanie
   7. Bezpieczeństwo
  4. Expression Language 3.0
   1. Wywoływanie EL ad-hoc: klasa ELProcessor
   2. Wsparcie dla wyrażeń lambda
   3. Wsparcie dla kolekcji
   4. Dostęp do statycznych metod i pól
 4. Warstwa komunikacji
  1. WebSocket 1.0
   1. Tworzenie i konfigurowanie endpointów
   2. Wysyłanie i odbieranie wiadomości
  2. JAX-RS 2.0
   1. Zmiany w API, porównanie JAX-RS 1.0 i 2.0
   2. Filters & Interceptors
   3. Przetwarzanie asynchroniczne
   4. Wsparcie dla hypermedia
   5. Konfiguracja
  3. JAX-WS 2.2
   1. Zmiany w API, porównanie JAX-WS 2.0, 2.1, 2.2
  4. JMS 2.0
   1. Zmiany w API, porównanie JMS 1.0, 1.1, 2.0
   2. Wsparcie dla bloku try-with-resource
   3. Asynchroniczne wysyłanie
 5. Inne zmiany
  1. Przetwarzanie wsadowe - Batch Application API 1.0
   1. Wprowadzenie do przetwarzania wsadowego, pojęcie Jobu
   2. Job Specification Language (JSL)
   3. Tworzenie artefaktów
   4. Operacje na Jobach
  2. Współbieżność - Concurrency Utilities API 1.0
   1. Podstawy współbieżności, wątki i procesy, problemy
   2. Komponenty: ManagedExecutorService, ManagedScheduledExecutorService, ContextService, ManagedThreadFactory
   3. Współbieżność a transakcje
   4. Bezpieczeństwo
 6. Wsparcie Maven dla JEE7

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email