Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu systemów informacji geograficznej oraz analiz przestrzennych. Zostało opracowane z myślą o specjalistach różnych dziedzin, którzy przetwarzają dane przestrzenne i wykorzystują analizy przyrodnicze, chcących poszerzyć swoje umiejętności o obsługę nowego oprogramowania.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z oprogramowaniem SAGA GIS (interfejs graficzny, ustawienia, funkcje) oraz jego możliwościami z zakresu przetwarzania danych i analiz przestrzennych (podstawowe moduły rastrowe i wektorowe).

Mocne strony szkolenia

Najistotniejszym elementem w pełni bezpłatnej aplikacji open source SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) jest szeroki zestaw narzędzi do analizy danych przestrzennych w tym głównie rastrowych. Program służy również do przetwarzania danych wektorowych i tabelarycznych. SAGA udostępnia około 120 modułów, które służą do analizy terenu, symulacji procesów dynamicznych, interpolacji i analiz geostatystycznych, przetwarzania i analizy obrazów rastrowych, transformacji odwzorowań, importu, eksportu i konwersji danych oraz ich wizualizacji.

Wymagania:

Umiejętność analizy danych.

Parametry szkolenia:

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Czym jest SAGA GIS
 2. Interfejs graficzny
 3. Konfiguracja programu
 4. Praca z plikami rastrowymi
 5. Praca z tabelami
 6. Praca z plikami wektorowymi
 7. Przygotowywanie wydruków
 8. Kalibracja obrazów rastrowych
 9. Podstawowe moduły rastrowe
 10. Podstawowe moduły wektorowe
 11. Import i eksport danych w różnych formatach

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email