Adresaci szkolenia

Głównie programiści, których interesują tajniki zarządzania, którzy planują, lub już mają powierzone role kierownicze, i chcieliby podnieść poziom swoich kompetencji w oparciu o praktyczną wiedzę wypływającą z międzynarodowego doświadczenia prowadzącego.

Cel szkolenia

Cel główny: Doświadczyć na czym polega zarządzanie, a w szczególności:

 • jak dobrze się komunikować, aby osiągać cele
 • w jaki sposób planować
 • jak oceniać podwładnych (nagrody i zwolnienia)
 • na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu
 • jak pracować z ludźmi trudnymi
 • spowodować, aby stres był sprzymierzeńcem
 • jak być efektywnym mentorem
 • co to znaczy być liderem
 • wystąpienia na szerszym forum
 • jak panować nad władzą
 • co to znaczy być sprawiedliwym
 • jak zachować się w sytuacjach konfliktowych
 • jak delegować zadania
 • jak dbać o rozwój własny i innych
 • budżetowanie

Mocne strony szkolenia

Ze względu na to, iż prowadzący posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, i nie jest wyznawcą żadnej z metodyk, szkolenie będzie oparte tylko na: praktyce, konkretach, skalowalności w omawianiu tematów.

Czego zdecydowanie nie będziemy robić na tym szkoleniu to:
 • przygotowywać się do egzaminów, certyfikatów
 • słyszeć słów „manifest”, „filozofia”, „podejście”, itp.
 • uczyć się narzędzi IT do zarządzania projektem, portfolio, itd., itp.
 • zakładać, że wszystko jest jasne, i pomijać konkrety
 • ani przez chwilę się nudzić

Wymagania

Przynajmniej 2 lata solidnej pracy w projektach lub serwisie, tak aby uczestnik zetknął się z zarządzaniem. Nie ma innych szczególnych wymagań, oprócz głodu wiedzy.

Specjalne wymagania techniczne

Szkolenie nie wymaga żadnego sprzętu, będzie prowadzone w formie interaktywnego warsztatu i krótkich wykładów.

Parametry szkolenia

Liczba godzin szkolenia w podziale na dni (2 * 8 godzin), forma (wykład połączony z warsztatem), maksymalna liczba uczestników (12).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Zarządzania
 2. Komunikacja
  • Ćwiczenia mające na celu doświadczenie dobrej i złej komunikacji
  • Podsumowanie
  • Dyskusja nt. optymalnych metod komunikacji w projektach
  • Przemawianie na forum
 3. Planowanie
  • Ćwiczenia z planowania mające na celu uzmysłowienie siłę planowania
  • Wspólne przygotowanie przykładowego planu dostawy wzbogacane o kolejne elementy, które należy wziąć pod uwagę
  • Szybkie szacowanie pracochłonności – omówienie kilku metod
 4. Skąd się bierze jakość oprogramowania
  • Ćwiczenie pomagające doświadczyć siły procesów
  • Omówienie różnych praktycznych aspektów procesów wytwórczych
  • Ludzie w procesach
 5. Zatrudnianie
  • Ćwiczenia z przeprowadzania interview
  • Dyskusja
  • Fundamentalne zasady
 6. Zwalnianie
  • „Pierwsza krew” – czyli chrzest bojowy
  • Jak zrobić to, aby było fair
  • Kiedy zwolnić, a kiedy pomóc?
 7. Ocena pracownika
  • Po co robimy oceny
  • Jak należy się przygotować
  • Jaki wpływ ma ocena pracownika na organizację
 8. Stres
  • Jak radzić sobie ze stresem
  • Ćwiczenia uzmysławiające czym jest stres
  • Stawianie czoła sytuacjom stresującym
 9. Jak pomagać pracownikom i delegować
  • Niesławny mikro management
  • Jak delegować obowiązki
  • Jak to robić, aby było efektywnie
 10. Nie taki budżet straszny jak go malują
  • Firma to biznes, więc pieniądz musi się zgadzać
  • Jak budować budżet?
  • Jak rozliczać budżet
 11. Zmiany
  • Jak zarządzać zmianą?
  • Czym jest zmiana?
  • Ćwiczenia z Change Management
 12. Lider vs. Manager
  • Cechy przywódcze
  • Czy tego się da nauczyć?
  • Ćwiczenie wydobądź z siebie lidera
 13. Niebezpieczna władza
  • Pokusy
  • Jak zarządzać własną próżnością
 14. Tematy zgłoszone przez uczestników

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email