Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do deweloperów chcących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia interaktywnych webowych systemów informacji geograficznej (GIS).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych z wykorzystaniem biblioteki OpenLayers3 Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak

 • tworzyć interaktywną mapę oraz integrować ją z innymi technologiami webowymi,
 • przygotować dane przestrzenne, które można dodawać do mapy w sposób statyczny lub dynamiczny,
 • manipulować sposobem interakcji użytkownika z mapą oraz zakresem wyświetlanych informacji.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą samodzielne tworzenie aplikacji webowych w postaci interaktywnych map.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu JavaScript oraz tworzenia aplikacji webowych. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi podstawowa znajomość zagadnień związanych z GIS oraz znajomość poprzednich wersji OpenLayers.

Parametry szkolenia

2 dni po 7 godzin.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do GIS i WebGIS
 2. Porównanie z OpenLayers 2 – kierunki rozwoju
 3. Instalacja OpenLayers 3 w środowisku webowym
 4. Programowanie z OpenLayers 3 - programowanie zorientowane obiektowo, struktura kodu, debug
 5. Mapa
  1. Składnia i właściwości
  2. Metody
  3. Zdarzenia
  4. Renderery (Canvas, WebGL, DOM)
 6. Widok
  1. Składnia i właściwości
  2. Metody i zdarzenia
  3. Zarządzanie widokiem
 7. Interakcje
  1. Hierarchia
  2. Zarządzanie i konfiguracja
  3. Przykłady interakcji (DragAndDrop, DragBox, DragPan, DragRotate, Draw, Modify, Select, KeyboardZoom itp.)
 8. Kontrolki
  1. Hierarchia
  2. Dodawanie kontrolek do mapy
  3. Przykłady kontrolek (Zoom, Rotate, MousePosition, ScaleLine, ZoomSlider, Attribution, OverviewMap itp.)
  4. Tworzenie własnych kontrolek - rozszerzanie klasy ol.control.Control
 9. Animacje
  1. Metody
  2. Przykłady wykorzystania
  3. Dodawanie animacji do mapy
 10. Omówienie źródeł danych
  1. Hierarchia i formaty
  2. Omówienie klas podstawowych StaticVector (Geojson, GPX, GML, OSMXML itp.), ServerVector
  3. Komercyjne i darmowe warstwy bazowe (Google, Bing, ESRI, OSM, MapQuest i inne)
  4. Usługi przestrzenne WMS i WFS
  5. Sposoby i strategie ładowania danych
 11. Warstwy
  1. Hierarchia i typy
  2. Składnia i konfiguracja
  3. Metody i zdarzenia
  4. Dodawanie warstw do mapy
  5. Warstwy bazowe i overlay
  6. Warstwy rastrowe
  7. Warstwy wektorowe
   • Stylizacja
   • Programowalne tworzenie obiektów
  8. Zarządzanie warstwami: kontrola kolejności, grupowanie, wizualizacja w zależności od skali itp.
  9. Obsługa układów współrzędnych
 12. Łączenie komponentów w jedną całość – budowa interaktywnej mapy
  1. Tworzenie mapy
  2. Dodawanie warstw i ładowanie danych
  3. Definiowanie interakcji
  4. Definiowanie kontrolek
  5. Tworzenie i edycja obiektów
  6. Optymalizacja

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email