Aby współczesne przedsiębiorstwo odniosło sukces i osiągnęło swoje cele biznesowe, jego centrum przetwarzania danych musi pracować z maksymalną wydajnością. Oferowana przez HP usługa symulacji zoptymalizowanego centrum przetwarzania danych pomaga stworzyć właśnie taki obiekt.
Zwraca ona uwagę na wymagania biznesowe i ograniczenia centrów przetwarzania danych. Wykorzystany w niej świat wyścigów samochodowych, w których wszystko musi pracować na wysokich obrotach, pokazuje, w jaki sposób lepsza współpraca i synergia prowadzi do stworzenia optymalnego centrum przetwarzania danych.
W ramach symulacji wyświetlane są zmieniające się w czasie rzeczywistym parametry samochodów wyścigowych oraz parametry systemu biznesowego, reprezentowane przez komponenty symulacyjne, takie jak obiekty centrum przetwarzania danych, systemy zasilania i chłodzenia, serwery, pamięć masowa, rozwiązania wirtualizacyjne i aplikacje połączone z najważniejszymi procesami i rolami operacyjnymi.

Adresaci szkolenia

  • Członkowie wyższego kierownictwa działów IT i działów obsługi technicznej serwerowni (Facilities), którzy poszukują sposobów poprawienia jakości działania swoich serwerowni i możliwości planowania strategicznego
  • Dyrektorzy centrów danych, kierownicy zespółów i właściciele procesów, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób poprawić współpraca i integrację działów IT i Facilities
  • Specjaliści zespółów IT i Facilities, którzy chcą zrozumieć podstawowe koncepcje zarządzania usługami w IT (ITSM) i to, w jaki sposób można je zastosować w pracy centrów danych
  • Kierownicy działów biznesowych i kierownicy projektów, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób integracja IT i Facilities może wspierać efektywność biznesową centrum danych.

 

Wymagania

Doświadczenie z dziedziny IT i/lub Facilities będzie pomocne, ale nie jest niezbędne.

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

Sesje symulacyjne: Sesja symulacyjna obejmuje maksymalnie trzy rundy interaktywnych cykli planowania, obsługi i optymalizacji możliwości centrum przetwarzania danych.
Ostatnia runda rozwija strategiczne podejście do inwestycji i przydziału zasobów centrum przetwarzania danych, tak aby można było lepiej wykorzystać dostępne rozwiązania i uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji, realizując jednocześnie wymagania biznesowe.

Pierwsza runda testuje możliwości zespołu, którego zadaniem jest dostarczenie wyników wyścigu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem typowego centrum przetwarzania danych. Faza ta pozwala dostrzec braki wiedzy i luki między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, jego infrastrukturą informatyczną i obiektami. Druga runda wprowadza sprawdzone techniki koordynacji zespołu obsługującego centrum przetwarzania danych podczas monitoringu i zarządzania złożonymi systemami zasilania i chłodzenia, serwerami, aplikacjami, systemami pamięci masowej, zasobami sieciowymi i narzędziami do zarządzania.
Oferowana przez HP symulacja zoptymalizowanego centrum przetwarzania danych obejmuje cały cykl jego eksploatacji. W ten sposób pomaga przedsiębiorstwom zidentyfikować najważniejsze elementy, które już na etapie projektowania pozwalają uwzględnić bieżące funkcjonowanie i przyszły rozwój obiektu. Ważne jest podwyższenie wydajności zasilania i lepsze wykorzystanie powierzchni, ponieważ pomaga to obniżyć koszty, eliminując przeszkody związane z pojemnością, które hamują rozwój. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie zaspokoić swoje aktualne i przyszłe potrzeby biznesowe, a zarazem efektywnie wspierać najważniejsze inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i zapewniania zgodności z przepisami.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email