Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane przede wszystkim do programistów Java wykorzystujących narzędzia ORM takie jak Hibernate.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mierzyć wydajność na poziomie warstwy dostępu do danych, diagnozować wąskie gardła i problemy wydajnościowe oraz jak je efektywnie rozwiązywać. Omawiane mechanizmy pozwolą na lepsze zrozumienie sposobu działania rozwiązań ORM, a tym samym przyczynią się do ich poprawnego i bardziej świadomego wykorzystania.

Mocne strony szkolenia

Warsztatowy charakter zajęć - omawiane zagadnienia oraz problemy związane z wydajnością demonstrowane są w ramach przykładów realizowanych pod opieką prowadzącego. Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas szkolenia, uczestnicy nauczą się rozwiązywać problemy wydajnościowe związane z dostępem do danych oraz uwzględniać aspekty wydajnościowe już w trakcie projektowania aplikacji.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java, znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL i narzędzi ORM (Hibernate).

Parametry szkolenia:

3*7 godzin wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Wydajność i sposoby jej pomiaru
  • Czas odpowiedzi
  • Przepustowość
  • Metody skalowania
  • Realizacja dostępu do danych w Javie
 2. Wydajność na poziomie JDBC
  • Tworzenie, zarządzanie i monitorowanie połączeń
  • Efektywne ładowanie danych
  • Optymalizacja na poziomie wykonywanych wyrażeń
  • Zarządzanie transakcjami
  • Batching
 3. Wydajność na poziomie JPA/Hibernate
  • Dostawcy, konfiguracja i monitorowanie połączeń
  • Flush modes
  • Dirty checkng
  • Transakcje
  • Strategie dostępu równoległego
  • Kontrola ładowania danych (lazy/eager)
  • Fetch profiles
  • Filtrowanie danych
  • Bulk and batch processing
 4. Hibernate cache
  • Architektura i zasada działania
  • Konfiguracja
  • Strategie synchronizacji
  • Monitorowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email