Szkolenie PMI-ACP® jest rekomendowane dla osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu PMI® Agile Certified Practitioner (PMI- ACP®) oraz dla osób zainteresowanych tematem zarządzania projektami w Agile. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • mają związek z metodykami zwinnymi w codziennej pracy

 • pragną uzyskać oficjalny certyfikat PMI-ACP

 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów

 • zajmują się w organizacji audytem projektów

 • pełnią rolę szefa lub członków zespołów Agile

 • zajmują się projektowaniem, tworzeniem i testowaniem produktów

 • chcą poznać zwinne metody zarządzania projektami wspierane przez PMI

 

Cel szkolenia

Zwinne zarządzanie projektami (Agile Project Management) nabiera coraz większego znaczenia i stanowi istotną umiejętność w obecnym świecie zarządzania projektami. Praktycy coraz częściej decydują się stosować podejście zwinne realizując z sukcesem projekty, demonstrując przy tym szeroką wiedzę z zakresu technik oraz znajomości podejścia agile.

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu (PMI-ACP)®, skupiając się na:

 • Przekazaniu praktycznej wiedzy na temat metodyk zwinnych

 • Przedstawieniu charakterystyki i różnic między poszczególnymi metodami Agile

 • Oswojeniu ze specyfiką pytań egzaminacyjnych i omówieniu praktycznych przykładów ilustrujących zdobytą wiedzę

 • Nauczeniu wykorzystania 10 narzędzi i technik, oraz 43 umiejętności, których znajomość jest wymagana na egzaminie

 • Przeprowadzeniu uczestników przez cały cykl życia projektu w Agile

 • Dostarczeniu dobrych praktyk w wymagających obszarach, np. skalowanie metod zwinnych na duże projekty, współdzielone zespoły, czy portfel projektów Agile

 • Przekazaniu wiedzy na temat metod planowania, szacowania i priorytetyzacja wymagań wg. Agile

 • Pełnym przygotowaniu do zdania egzaminu

Mocne strony szkolenia

 • W celu jak najlepszego wsparcia i pokierowania nauką kandydatów, realizujemy intensywny, modułowy kurs, obejmujący wszystkie tematy objęte zakresem egzaminu na certyfikat PMI-ACP®. Kurs prowadzony będzie w formie warsztatu, w sposób ułatwiający skuteczną naukę samodzielną. Uczestnicy będą również mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładowych pytaniach, tak aby potrafili zrobić użytek zarówno ze swojej wiedzy, jak i technik zdawania egzaminu.

 • Podczas szkolenia zapewniamy podstawy teoretyczne, konieczne do podejścia do egzaminu. Wyjaśniamy narzędzia i techniki oparte na przykładach z życia, które ułatwiają ich zrozumienie, w czym pomaga nasz trener/wykładowca, posiadający ponad 10 lat doświadczeń w dziedzinie agile.

 • Trener posiada certyfikaty PMP® i PMI-ACP® i ma wieloletnie doświadczenie w metodykach predyktywnych, jak i adaptacyjnych (Agile).

 • Szkolenie to nie koncentruje się na jakimś konkretnym podejściu zwinnym (Agile), ale dostarcza szerokiej wiedzy i znajomości najważniejszych istniejących na rynku metodyk, czy ram pracy (ang. framework).

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają następujące umiejętności:

 • Zrozumienie procesów zarządzania projektem metodami „zwinnymi”.

 • Dogłębne zrozumienie procesów, narzędzi i technik metodyki Agile

 • Praktyczne doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM

 • Praktyczną wiedzę potrzebną do samodzielnego wdrożenia metodyki SCRUM w projektach.

 • Informacje na temat egzaminu (PMI-ACP)®, porady odnośnie zdawania

 • Wszystkie obszary wiedzy metodyki Agile potrzebne do uzyskania certyfikacji

 

Program tego szkolenia pokrywa cały zakres wiedzy wymagany do zdania egzaminu PMI-ACP®, oswaja ze specyfiką pytań egzaminacyjnych i omawia praktyczne przykłady ilustrujące zdobytą wiedzę. Odbycie tego szkolenia dostarcza również 21 godzin szkoleń związanych z Agile wymaganych do podejścia do egzaminu. Słownictwo używane na szkoleniu jest angielskie, zgodnie z językiem egzaminu.

Wymagania

Rekomendowane jest min. roczne ogólne doświadczenie w zwinnej pracy projektowej niezależnieod pełnionej roli.

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Zalecane jest zapoznanie się z ogólno dostępnymi podstawami Agile.

Aby podejść do egzaminu PMI-ACP, należy spełniać wymagania certyfikacji PMI-ACP.

Znajomość angielskiego na poziomie B2.

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (3 * 7 = 21 godzin netto) Odbycie tego szkolenia dostarcza również 21 godzin szkoleń związanych z Agile wymaganych do podejścia do egzaminu. Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 15, Leadership – 4, Business & Strategic skills – 2.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację testów). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

 1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych

  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.

  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.

  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia

 2. Omówienie egzaminu i certyfikacji PMI-ACP®

  • Warunki podejścia do egzaminu

  • Zakres merytoryczny egzaminu

  • Kryteria oceny

 3. Wprowadzenie do Agile

  • Historia i geneza Agile

  • Manifest Agile i jego główne zasady

  • Model tradycyjny a model iteracyjny cyklu życia projektu

  • Rozwój podejścia Agile, idea i kluczowe zasady

  • Metodyki zwinne (SCRUM, XP, Lean)

 4. Podstawy Scrum

  • Role

  • Artefakty

  • Ceremonie

 5. Zarządzanie pracą Product Backlog

  • Innowacyjne techniki zbierania wymagań

  • Techniki estymacji zadań

  • Techniki priorytetyzacji wymagań

 6. Test

 7. DZIEŃ 2

 8. Zarządzanie produktem

  • Rola Właściciela Produktu

  • Wizja produktu

  • Wymagania i zakres

  • Zarządzanie jakością produktu

 9. Praca w zespole Scrum

  • Relacje w zespole

  • Komunikacja

  • Zadania ScrumMastera

  • Zarządzanie vs Przywództwo w Agile

  • Interesariusze

 10. Model zarządzania projektem wg Agile

  • Omówienie modelu realizacji projektu

  • Śledzenie i monitorowanie postępu projektu

  • Wykresy spalania (burndown oraz burnup charts)

  • Zarządzanie komunikacją

  • Zarządzanie zespołem i kluczowe umiejętności interpersonalne

  • Zarządzanie ryzykiem

  • Agile PMO

  • Kończenie projektu

 11. Test

 12.  

  DZIEŃ 3

 13. Szacowanie projektów

  • Cele szacowania

  • Metody zwinnego szacowania

  • Współpraca z zewnętrznym dostawcą

 14. Retrospekcje

  • Cele retrospekcji

  • Przykładowe scenariusze retrospekcji

 15. Monitorowanie projektu

  • Wykresy spalania (burndown oraz burnup charts)

  • Kończenie projektu

 16. Lean & Kanban & ScrumBan

  • Odchudzanie procesów

  • Lean Software Development

  • Kanban in Software Development

  • ScrumBan

 17. Kodeks etyki

 18. Jak zdać egzamin?

  • Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-ACP

  • Omówienie przydatnych materiałów

  • Dobre praktyki na egzaminie

  • Przykładowe pytania

 19. Test

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email