Metodyka PRINCE2® jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście typu „najlepsze praktyki" do zarządzania projektami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Niniejszy trzydniowy kurs naucza kontrolowanego podejścia do zarządzania projektami PRINCE2® i stanowi połączenie uwag uczestników z sesjami praktycznymi, które przedstawiają teorię i zastosowanie zasad metodyki. Kurs kończy się egzaminem a pomyślny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Zakres szkolenia

  • Zrozumienie podstawowych terminów i idei PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzamin PRINCE2® Foundation.

  • Poznanie siedmiu zasad PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzamin PRINCE2® Foundation.

  • Poznanie siedmiu tematów przewodnich PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzamin PRINCE2® Foundation.

  • Poznanie siedmiu procesów PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzamin PRINCE2® Foundation.

Adresaci szkolenia

Niniejszy kurs jest przeznaczony dla każdej organizacji lub osoby fizycznej, która widzi potrzebę stosowania kontrolowanego podejścia do zarządzania własnymi projektami.

Jest ona szczególnie użyteczna dla Managerów Projektów, Wsparcia Projektów, Członków Zespołów oraz managerów z każdej dziedziny, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie sukcesu projektu i/lub starszych managerów, którzy pragną zrozumieć jak tworzy się dane wspierające procesy decyzyjne i jak przekazuje się je odpowiednim managerom.

Jest on także skierowany do osób fizycznych, które chcą przystąpić do egzaminu Foundation i otrzymać certyfikat.

Cel szkolenia

  • Zrozumienie metodyki PRINCE2® oraz organizowanie, planowanie i kontrolowanie projektów szybko i efektywnie.

  • Podejmowanie lub sugerowanie decyzji odnośnie rozpoczynania i kontynuacji projektów na podstawie twardych faktów podanych w ustrukturyzowany sposób.

Egzamin PRINCE2® Foundation

Jednogodzinny egzamin składający się z 75 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru w wersji papierowej. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielenia co najmniej 38 poprawnych odpowiedzi. Prace są oceniane przez trenera a wyniki zazwyczaj dostępne są po 30 minutach.

Wymagania

Uczestnicy muszą zapoznać się z treścią Podręcznika PRINCE2® i przygotować indywidualną listę tematów do bardziej szczegółowej analizy i dyskusji podczas kursu. Powinni także zapoznać się ze strukturą, terminologią i filozofią zawartą w podręczniku.

Program szkolenia

Ustrukturyzowane podejście do planowania i zarządzania projektami oparte na procesie

• Przygotowanie tła dla ustrukturyzowanego podejścia do planowania, organizowania i zarządzania wszystkimi projektami.

• Kryteria sukcesu projektów.

• Model metody PRINCE2®.

• PRINCE2® skupia się na kluczowych procesach potrzebnych do skutecznego zarządzania projektami. Te procesy muszą być obecne, lecz można je dopasować, żeby odzwierciedlić zakres i ryzyka, z którymi Zespół Projektowy będzie musiał się zmierzyć.

Podstawowe terminy i idee

• Definicja i charakterystyka projektu.

• Struktura PRINCE2® i korzyści płynące ze stosowania PRINCE2®.

Siedem zasad

• Ciągłe uzasadnienie biznesowe i uczenie się na podstawie doświadczeń.

• Zdefiniowane role i obowiązki.

• Zarządzanie etapami i zarządzanie za pośrednictwem odstępstw.

• Skupienie uwagi na produktach.

• Dostosowane do odpowiedniego środowiska projektu.

Temat przewodni - uzasadnienie biznesowe

• Cel tematu przewodniego dotyczącego uzasadnienia biznesowego.

• Dane wyjściowe projektu, wyniki, korzyści i minusy.

• Uzasadnienie biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści.

Temat przewodni – organizacja

• Cel tematu przewodniego dotyczącego organizacji.

• Trzy obszary zainteresowań projektu.

• Zespół zarządzający projektem i jego struktura.

• Interesariusze i Strategia Zarządzania Komunikacją.

Uruchamianie procesu projektu

• Przyczyna, cel i kontekst uruchamiania procesu projektu.

• Krótki przegląd projektu.

Inicjowanie procesu projektu

• Przyczyna, cel i kontekst inicjowania procesu projektu.

• Dokumentacja dotycząca inicjowania projektu (PID).

Temat przewodni – jakość

• Cel tematu przewodniego dotyczącego jakości, technika przeglądu jakości, zarządzanie jakością w projekcie PRINCE2®.

• Opis produktu w projekcie, strategia zarządzania jakością, opis produktu, rejestr jakości.

Temat przewodni – plany

• Cel tematu przewodniego dotyczącego planów oraz poziomów planowania.

• Podejście PRINCE2® do planowania i technika planowania oparta na produkcie.

Temat przewodni – ryzyko

• Cel tematu przewodniego dotyczącego ryzyka, podstawowe terminy i idee związane z ryzykiem.

• Podejście PRINCE2® do ryzyka, strategia zarządzania ryzykiem i rejestr ryzyka.

• Reagowanie na ryzyko i budżet związany z ryzykiem.

Zarządzanie procesem projektu

• Przyczyna, cel i kontekst w zarządzaniu procesem ryzyka.

Temat przewodni – postępy

• Cel tematu przewodniego dotyczącego postępów, odstępstwa i przypadki tolerowane.

• Podejście PRINCE2® do postępów, etapy zarządzania.

• Raport dotyczący wyjątków, zbiór zadań, codzienny rejestr, rejestr lekcji, raport z lekcji, raport z postępów, raport kwartalny, raport z zakończenia etapu i raport z zakończenia projektu.

Temat przewodni – zmiana

• Cel tematu przewodniego dotyczącego zmiany, rodzaj zagadnień.

• Zmiana budżetu, wydawanie i zmiana procedury kontrolnej.

• Strategia konfiguracji zarządzania, konfiguracja rekordu, raport z zagadnień, rejestr zagadnień i charakteryzowanie statusu projektu.

Kontrolowanie zakresu procesu

• Przyczyna, cel i kontekst kontrolowania zakresu procesu.

Zarządzanie procesem zakresu etapu

• Przyczyna, cel i kontekst zarządzania procesem zakresu etapu.

Zarządzanie procesem wytwarzania produktów

• Przyczyna, cel i kontekst zarządzania procesem wytwarzania produktów.

Proces zamykania projektu

• Przyczyna, cel i kontekst zamykania procesu projektu.

Egzamin PRINCE2®** Foundation**

• Jednogodzinny egzamin składający się z 75 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru w wersji papierowej. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielenia co najmniej 38 poprawnych odpowiedzi. Prace są oceniane przez trenera a wyniki zazwyczaj dostępne są po 30 minutach.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email