Metodyka PRINCE2® jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście typu „najlepsze praktyki" do zarządzania projektami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Niniejszy pięciodniowy kurs stanowi połączenie poziomów PRINCE2® Foundation i Practitioner. Ponadto kurs naucza kontrolowanego podejścia do zarządzania projektami PRINCE2® i stanowi połączenie uwag uczestników z sesjami praktycznymi, które przedstawiają teorię i zastosowanie zasad metodyki. Kurs obejmuje także studium przypadku, które ilustruje metodę PRINCE2® i jej idee. Kurs kończy się egzaminami PRINCE2® Foundation i Practitioner a pomyślne wyniki uprawniają do otrzymania stosownych certyfikatów.

Zakres szkolenia

  • Zrozumienie podstawowych terminów i idei PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzaminy PRINCE2® Foundation i Practitioner.

  • Poznanie siedmiu zasad PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzaminy PRINCE2® Foundation i Practitioner.

  • Poznanie siedmiu tematów przewodnich PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzaminy PRINCE2® Foundation i Practitioner.

  • Poznanie siedmiu procesów PRINCE2® na poziomie wystarczającym, by zdać egzaminy PRINCE2® Foundation i Practitioner.

  • Uzupełnienie przykładowych odpowiedzi na typowe pytania pojawiające się na egzaminach Foundation i Practitioner oraz otrzymanie konstruktywnej informacji zwrotnej od certyfikowanego trenera PRINCE2®.

  • Omówienie szczególnych obszarów PRINCE2® i opracowanie strategii stosowanych podczas egzaminu.

Adresaci szkolenia

Niniejszy kurs jest przeznaczony dla każdej organizacji lub osoby fizycznej, która widzi potrzebę stosowania kontrolowanego podejścia do zarządzania własnymi projektami.

Jest on szczególni użyteczny dla Managerów Projektów, Wsparcia Projektów, Członków Zespołów oraz managerów z każdej dziedziny, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie sukcesu projektu i/lub starszych managerów, którzy pragną zrozumieć jak tworzy się dane wspierające procesy decyzyjne i jak przekazuje się je odpowiednim managerom. Jest także kluczowy dla innych członków personelu, którzy biorą udział w opracowywaniu, rozwoju i dostarczaniu projektów.

Jest on także skierowany do osób fizycznych, które chcą przystąpić do egzaminów Foundation i Practitioner oraz otrzymać stosowne certyfikaty.

Cel szkolenia

  • Zrozumienie metodyki PRINCE2® oraz organizowanie, planowanie i kontrolowanie projektów szybko i efektywnie.

  • Podejmowanie lub sugerowanie decyzji odnośnie rozpoczynania i kontynuacji projektów na podstawie twardych faktów podanych w ustrukturyzowany sposób.

Egzamin PRINCE2® Foundation (pod koniec trzeciego dnia kursu)

Jednogodzinny egzamin składający się z 75 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru w wersji papierowej. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielenia co najmniej 38 poprawnych odpowiedzi. Prace są oceniane przez trenera a wyniki zazwyczaj dostępne są po 30 minutach.

Egzamin PRINCE2® Practitioner (pod koniec piątego dnia kursu)

Egzamin Practitioner jest trzygodzinnym testem składającym się z około 200 pytań sprawdzających wiedzę kandydata z 9 obszarów poruszonych w sylabusie dotyczącym metody. W trakcie egzaminu kandydaci mogą korzystać z podręcznika PRINCE2® jedynie jako materiału źródłowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga zdobycia co najmniej 180 punktów z 360 możliwych.

Wymagania

Uczestnicy muszą zapoznać się z treścią Podręcznika PRINCE2® i przygotować indywidualną listę tematów do bardziej szczegółowej analizy i dyskusji podczas kursu. Powinni także zapoznać się ze strukturą, terminologią i filozofią zawartą w podręczniku.

Program szkolenia

Szczegółowy zakres kursu

Zasady i idee PRINCE2®

• Definicja i charakterystyka projektu.

• Struktura PRINCE2®.

• Korzyści ze stosowania PRINCE2®.

• Siedem zasad PRINCE2®.

• Różnica pomiędzy umocowaniem PRINCE2® a dostosowywaniem do potrzeb.

• Kontekst środowiska klienta/dostawcy.

Siedem tematów przewodnich PRINCE2®

• Cel każdego z siedmiu tematów przewodnich.

• Dane wyjściowe projektu, wyniki, korzyści i minusy.

• Stosunek pomiędzy uzasadnieniem biznesowym programu a uzasadnieniem biznesowym projektu.

• Trzy obszary zainteresowania projektu.

• Zespół zarządzający projektem i jego struktura.

• Interesariusze.

• Zastosowanie czterech poziomów struktury zarządzania projektem do modelu procesu.

• Technika przeglądu jakości.

• Zarządzanie jakością w projekcie PRINCE2®.

• Ścieżka audytu jakościowego.

• Korzystanie z techniki przeglądu jakości dla konkretnego produktu.

• Poziomy planowania.

• Podejście do planowania w PRINCE2®.

• Technika planowania w oparciu o produkty.

• Ocena składu, przydatności dla danego celu oraz uzasadnienia planu a także odpowiednich ról w trakcie całego projektu.

• Odpowiednie zastosowanie techniki planowania opartej na produkcie.

• Podstawowe terminy i idee podejścia do ryzyka wPRINCE2®.

• Reagowanie na ryzyko.

• Koncepcje ryzyka budżetowego i wrodzonego, drugorzędnego ryzyka rezydualnego.

• Rodzaj zagadnień.

• Zmiana budżetu.

• Wydanie i zmiana procedury kontrolnej, która obejmuje zagadnienia związane z procesem(-ami), ich zarządzanie oraz role osób odpowiedzialnych.

• Zidentyfikowanie odpowiedniego rodzaju zagadnień dla danego problemu, odpowiednich działań i obowiązków podczas stosowania zalecanego zagadnienia i zmiany procedury kontrolnej, odpowiednich zasobów dla Komitetu ds. Zmian i odpowiednich działań i obowiązków w trakcie stosowania standardowych działań konfiguracji procedury zarządzania.

• Odstępstwa i przypadki tolerowane.

• Podejście do postępów w PRINCE2®.

• Etapy zarządzania.

• Analizowanie, czy czynności podjęte by zarządzać za pośrednictwem odstępstw w trakcie realizacji projektu zostały zastosowane odpowiednio, rozsądnie, oraz czy zaangażowano odpowiednie role.

• Zarządzanie produktami, ich celem, zalecanym składem i ich wewnętrznymi relacjami.

• Dostosowywanie odpowiednich aspektów siedmiu tematów przewodnich do scenariusza danego projektu.

• Identyfikacja, analiza i rozróżnienie pomiędzy odpowiednim i nieodpowiednim zastosowaniem siedmiu tematów przewodnich w trakcie scenariusza danego projektu.

Siedem procesów PRINCE2®

• Przyczyna, cel i kontekst każdego z siedmiu procesów.

• W trakcie których procesów rozwija się, stosuje i ocenia produkty z dziedziny zarządzania, a także które role są za to odpowiedzialne.

• Zastosowanie czterech poziomów struktury zarządzania projektami do modelu procesu.

• Omawianie czynności dotyczących każdego z siedmiu procesów oraz obowiązków z nimi związanych.

• Poznanie w jaki sposób można zastosować siedem tematów przewodnich do każdego z siedmiu procesów.

• Dopasowywanie zalecanych działań i czynności każdego z siedmiu procesów do konkretnego scenariusza projektu.

• Identyfikowanie, analizowanie i rozróżnianie pomiędzy odpowiednim a nieodpowiednim zastosowaniem siedmiu procesów do konkretnego scenariusza projektu.

Ogólne informacje dotyczące egzaminów PRINCE2®

• Typowe tematy do przygotowania, indywidualne zadania praktyczne, obiektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

• Podsumowanie egzaminów PRINCE2®. Rodzaj zadawanych pytań. Typowe pytania. Sugerowane podejście przy rozwiązywaniu pytań egzaminacyjnych.

• Wskazówki dotyczące egzaminu.

• Ostateczne sugestie dotyczące przygotowania się “dzień przed” oraz powtórek w ostatniej chwili.

Egzamin PRINCE2®** Foundation (pod koniec 3 dnia kursu)**

• Jednogodzinny egzamin składający się z 75 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru w wersji papierowej. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielenia co najmniej 38 poprawnych odpowiedzi. Prace są oceniane przez trenera a wyniki zazwyczaj dostępne są po 30 minutach.

Egzamin PRINCE2®** Practitioner (pod koniec 5 dnia kursu)**

• Egzamin Practitioner jest trzygodzinnym testem składającym się z około 200 pytań sprawdzających wiedzę kandydata z 9 obszarów poruszonych w sylabusie dotyczącym metody. W trakcie egzaminu kandydaci mogą korzystać z podręcznika PRINCE2® jedynie jako materiału źródłowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga zdobycia co najmniej 180 punktów z 360 możliwych.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email