Niniejszy dwudniowy kurs przygotowuje kandydatów do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Daje możliwość zastosowania wiedzy na temat metodyki PRINCE2® do scenariuszy z prawdziwego życia. Scenariusze przypominają te używane podczas egzaminu Practitioner i zostaną wykorzystane do sprawdzenia ogólnego poziomu zrozumienia idei PRINCE2®.

Zakres szkolenia

 • Przegląd sposobów indywidualnego przygotowania się do egzaminu PRINCE2® Practitioner.

 • Stosowanie metody PRINCE2® odpowiednio dla każdego scenariusza opartego na produkcie oraz powiązanych testów obiektywnych.

 • Uzupełnienie przykładowych odpowiedzi na typowe pytania pojawiające się na egzaminie Practitioner oraz otrzymanie konstruktywnej informacji zwrotnej od certyfikowanego trenera PRINCE2®.

 • Omówienie szczególnych obszarów PRINCE2® i opracowanie strategii stosowanych podczas egzaminu.

Adresaci szkolenia

Niniejszy kurs jest przeznaczony dla obecnych i przyszłych managerów projektów. Jest także istotny dla innych kluczowych członków personelu, którzy biorą udział w opracowywaniu, rozwoju i dostarczaniu projektów, łącznie z: członkami zarządu projektów (np. Starszymi Właścicielami Projektu), Managerami Zespołów (np. Managerami Wytwarzania Produktów), osobami zapewniającymi jakość projektów (np. Analitycy Zmiany Biznesowej), Wsparciem Produktów (np. Personelu Biura Projektów i Programu) oraz managerami/personelem operacyjnym.

Cel szkolenia

 • Zastosowanie wcześniej poznanej wiedzy na temat metody, aby zobrazować ją na przykładach.

 • Otrzymanie informacji zwrotnej i wskazówek na temat tego, jak ustrukturyzować odpowiedź pisemną.

 • Uzyskanie certyfikatu poświadczającego umiejętność wykorzystania podstawowych zdolności analitycznych pod presją czasu.

Egzamin PRINCE2® Practitioner

Egzamin Practitioner jest trzygodzinnym testem składającym się z około 200 pytań sprawdzających wiedzę kandydata z 9 obszarów poruszonych w sylabusie dotyczącym metody. W trakcie egzaminu kandydaci mogą korzystać z podręcznika PRINCE2® jedynie jako materiału źródłowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga zdobycia co najmniej 180 punktów z 360 możliwych.

Wymagania

 • Posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Wstępne uznanie kwalifikacji:

Kandydaci, którzy chcą, aby posiadane przez nich certyfikaty zostały uznane, muszą dostarczyć dowód w postaci dokumentacji do Instytutu Egzaminacyjnego potwierdzający ważność posiadanych przez nich kwalifikacji. Uznaje się następujące certyfikaty poświadczające następujące kwalifikacje:

 • Profesjonalista w Zarządzaniu Projektami (PMP)

 • Certyfikowany Pracownik Zarządzania Projektami (CAPM)

 • IPMA poziom A® (Certyfikowany Dyrektor Projektów)

 • IPMA poziom B® (Certyfikowany Starszy Manager Projektów)

 • IPMA poziom C® (Certyfikowany Manager Projektów)

 • IPMA poziom D® (Certyfikowany Pracownik Zarządzania Projektami)

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i ćwiczeń.

Program szkolenia

Program szkolenia

Zaawansowane zasady i idee

• Różnica pomiędzy umocowaniem PRINCE2® a dostosowywaniem do potrzeb.

• Kontekst środowiska klienta/dostawcy.

Siedem tematów przewodnich PRINCE2®

• Stosunek pomiędzy uzasadnieniem biznesowym programu a uzasadnieniem biznesowym projektu.

• Zastosowanie czterech poziomów struktury zarządzania projektem do modelu procesu.

• Ścieżka audytu jakościowego.

• Korzystanie z techniki przeglądu jakości dla konkretnego produktu.

• Ocena składu, przydatności dla danego celu oraz uzasadnienia planu a także odpowiednich ról w trakcie całego projektu.

• Odpowiednie zastosowanie techniki planowania opartej na produkcie.

• Koncepcje ryzyka budżetowego i wrodzonego, drugorzędnego ryzyka rezydualnego.

• Zidentyfikowanie odpowiedniego rodzaju zagadnień dla danego problemu, odpowiednich działań i obowiązków podczas stosowania zalecanego zagadnienia i zmiany procedury kontrolnej, odpowiednich zasobów dla Komitetu ds. Zmian i odpowiednich działań i obowiązków w trakcie stosowania standardowych działań konfiguracji procedury zarządzania.

• Analizowanie, czy czynności podjęte by zarządzać za pośrednictwem odstępstw w trakcie realizacji projektu zostały zastosowane odpowiednio, rozsądnie, oraz czy zaangażowano odpowiednie role.

• Zarządzanie produktami, ich celem, zalecanym składem i ich wewnętrznymi relacjami.

• Dostosowywanie odpowiednich aspektów siedmiu tematów przewodnich do scenariusza danego projektu.

• Identyfikacja, analiza i rozróżnienie pomiędzy odpowiednim i nieodpowiednim zastosowaniem siedmiu tematów przewodnich w trakcie scenariusza danego projektu.

Siedem procesów PRINCE2®

• W trakcie których procesów rozwija się, stosuje i ocenia produkty z dziedziny zarządzania, a także które role są za to odpowiedzialne.

• Zastosowanie czterech poziomów struktury zarządzania projektami do modelu procesu.

• Omawianie czynności dotyczących każdego z siedmiu procesów oraz obowiązków z nimi związanych.

• Poznanie w jaki sposób można zastosować siedem tematów przewodnich do każdego z siedmiu procesów.

• Dopasowywanie zalecanych działań i czynności każdego z siedmiu procesów do konkretnego scenariusza projektu.

• Identyfikowanie, analizowanie i rozróżnianie pomiędzy odpowiednim a nieodpowiednim zastosowaniem siedmiu procesów do konkretnego scenariusza projektu.

Ogólne informacje na temat egzaminu Practitioner

• Typowe tematy do przygotowania, indywidualne zadania praktyczne, obiektywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

• Podsumowanie egzaminu PRINCE2® Practitioner. Rodzaj zadawanych pytań. Typowe pytania. Sugerowane podejście przy rozwiązywaniu pytań egzaminacyjnych.

• Wskazówki dotyczące egzaminu.

• Ostateczne sugestie dotyczące przygotowania się “dzień przed” oraz powtórek w ostatniej chwili.

Egzamin PRINCE2®** Practitioner**

• Egzamin Practitioner jest trzygodzinnym testem składającym się z około 200 pytań sprawdzających wiedzę kandydata z 9 obszarów poruszonych w sylabusie dotyczącym metody. W trakcie egzaminu kandydaci mogą korzystać z podręcznika PRINCE2® jedynie jako materiału źródłowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga zdobycia co najmniej 180 punktów z 360 możliwych.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email