Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do osób zaangażowanych (zarówno programistów, inżynierów systemowych jak i administratorów) w budowanie środowiska ciągłego dostarczania / wdrażania (conitnous delivery / deployment) opartego na Jenkinsie.

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności pozwalających na automatyzację procesu tworzenia jobów i pipelinów w Jenkinsie
 • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań składowych ww. procesu
 • zdobycie umiejętności pozwalających na migrację posiadanych jobów i pipelinów do w pełni zautomatyzowanego rozwiązania opartego na Jenkins Job DSL
 • poznanie ekosystemu Jenkins Job DSL

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie ukierunkowane na aspekty praktyczne, obejmujące także ekosystemem Jenkinsa i Jenkins Job DSL.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Jenkinsa oraz podstawowa znajomość języka wysokiego poziomu (np. Java, Groovy, Python).

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

Podstawowe mechanizmy wewnętrzne Jenkinsa

 • JENKINS_HOME

 • pliki konfiguracyjne

 • pluginy

Podstawy języka Groovy

 • podstawy składni

 • domknięcia (closures)

 • wsparcie dla XML

 • wsparcie dla JSON

Jenkins Job DSL plugin i jego ekosystem

 • DSL playground

 • API-Viewer

 • seed jobs

job-DSL

 • tworzenie zadań (jobów)

 • korzystanie z pluginów Jenkinsa

 • tworzenie widoków

 • tworzenie pipelinów

 • eksternalizacja i dynamiczne wczytywanie konfiguracji

 • sposoby rozszerzania job-DSL

 • tworzenie własnego DSL’a na bazie job-DSL

 • migrowanie istniejących jobów i pipelinów do job-DSL

Testy

 • testy jednostkowe

 • testowanie konfiguracji zadań i pipelinów

 • budowa środowiska testowego na potrzeby testów end-to-end

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email