Adresaci Szkolenia:

Specjaliści ds. planowanie projektów, członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów, liderzy zespołów projektowych, menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje Uczestników do roli osób planujących i rozliczających projekty. Przedstawione zostaną sposoby i techniki planowania i szacowania projektów w fazie opracowywania przedsięwzięcia. Pokazane zostaną metody oceny opłacalności projektów i ich zastosowania tak aby móc rozstrzygnąć, które projekty mamy realizować. Szkolenie wyposaży Uczestników w wiedzę, metody i narzędzia kontroli projektów na etapie ich realizacji.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom szkolenia rangi procesu planowania i szacowania projektu oraz jego wpływu na późniejszą realizację przedsięwzięcia. Podniesienie poziomu wiedzy na temat metod i technik używanych w procesie planowania i szacowania projektów. Zapoznanie uczestników szkolenia z nowoczesnymi narzędziami (np. metodą EV) kontroli budżetu i postępów prac w czasie trwania przedsięwzięcia.

Korzyści dla uczestników:

Na poziomie wiedzy:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat metod planowania i szacowania zadań w projekcie,
 • będą potrafili ocenić opłacalność projektu,
 • poznają nowe metody szacowania zadań w projekcie oraz metody kontroli postępu prac przedsięwzięcia.

Na poziomie umiejętności:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu harmonogramowania i budżetowania zadań projektowych,
 • uczestnicy będą potrafili przeprowadzić analizę opłacalności realizacji przedsięwzięcia,
 • zdobędą nowe umiejętności analizy aktualnego stanu realizowanego projektu oraz usprawniania działań zmierzających do efektywnego zakończenia przedsięwzięcia,

Na poziomie postaw:

 • uczestnicy uświadomią sobie znaczenie procesu planowania i szacowania projektu oraz jego wpływu na późniejszą realizację przedsięwzięcia

Parametry szkolenia:

2*8 (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Kurs ma formę wykładów przeplatanych dużą ilością ćwiczeń warsztatowych oraz przykładami z rzeczywistych projektów. Metody dydaktyczne:

 • wykłady (wprowadzenie do zagadnienia/systematyzacja materiału/podsumowania)
 • ćwiczenia
 • quizy/testy
 • dyskusje grupowe (wymiana doświadczeń na forum grupy)

Program szkolenia

 • Ujednolicenie pojęć z obszaru zarządzania projektami w kontekście planowania i harmonogramowania przedsięwzięć
 • Podstawowe definicje Struktury Podziału Pracy (SPP)
 • Korzyści, zastosowanie i ograniczenia wykorzystania SPP
 • Elementy procesu budowy SPP
 • Narzędzia i techniki wykorzystywane w SPP
 • Planowanie zasobów materialnych i niematerialnych
 • Estymacja projektu
 • Metody szacowania - PERT
 • Uwzględnianie ryzyka w planowaniu
 • Realizacja „dobrych” projektów – metody oceny opłacalności inwestycji
 • Tworzenie harmonogramu
 • Zadania w harmonogramie i ich typy
 • Zależności między zadaniami
 • Bufory i ograniczenia między zadaniami
 • Harmonogram sieciowy
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej
 • Analiza harmonogramu i jego optymalizacja
 • Wykres Gantta – plan bazowy i kolejne wersje harmonogramu
 • Realizacja projektu – śledzenie postępów
 • Metoda EV - obliczanie wskaźników stanów projektu i prognoz
 • Zamykanie projektu – rozliczanie projektu

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email