Adresaci Szkolenia:

Szkolenie w sposób przekrojowy pokazuje z różnych perspektyw - członka Zespołu, Product Ownera oraz managera - na czym polega praca nad produktem i czym różni się ona od pracy projektowej.

Dla każdej z tych ról pokazane i przećwiczone jest, które czynniki wpływają na to, aby praca nad rozwojem produktu - od pomysłu do jego realizacji - była możliwie jak najkrótsza i prezentowała jakość akceptowaną przez odbiorcę.

Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które w najbliższej przyszłości mają rozpocząć pracę nad produktem w którejkolwiek z w/w ról.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu powinien zdobyć następujące umiejętności / wiedzę:

 • rozumieć pełen proces wytwarzania produktu - zaczynając od naszkicowania początkowej koncepcji, sformułowania wymagań, przedstawienia ich zespołowi, realizacji, a skończywszy na jego wdrożeniu na środowisko produkcyjne; potrafić umiejscowić siebie w tym procesie
 • identyfikować tzw. “wąskie gardła” w procesie wytwarzania produktu i podejmować próby ich eliminacji za pomocą poznanych narzędzi
 • znać wachlarz narzędzi na każdym etapie i umieć je zastosować w odpowiednim kontekście (np. odpowiednie formułowanie User Stories, “zwinne” release’y)
 • poprawnie i efektywnie komunikować się z przedstawicielami innych ról.

Wymagania:

W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno programiści jak i ludzie związani z wytwarzaniem produktu - Product Owner / Product Manager. Umiejętności programistyczne są dodatkowym atutem, aczkolwiek nie są wymaganiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) w proporcji: 80% warsztaty, symulacje, dyskusje; 20% wykłady.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. różnice między podejściem projektowym a produktowym w wytwarzaniu oprogramowania
 2. Definiowanie wymagań w duchu BDD
  1. czym jest BDD?
  2. podstawy BDD
  3. jak pisać historyjki (stories)?
  4. BDD w praktyce
   1. Cucumber
   2. Geb
   3. WebDriver lub Selenium IDE
 3. Architektura systemu sprzyjająca łatwym release’om i deploymentom
 4. Continuous Integration i Continuous Deployment z wykorzystaniem Jenkins
 5. Release’y
  1. polityka release’ów
  2. automatyzacja releasów
  3. architektura środowiska produkcyjnego na przykładzie paradygmatu blue-green deployment
 6. Scrum
  1. wprowadzenie
  2. rola Product Ownera
  3. symulacja LEGO 4 SCRUM (by Alexey Krivitsky)
  4. dyskusja
 7. Kanban
  1. podstawy
  2. identyfikacja “wąskich gardeł”
  3. WIP
  4. dyskusja
 8. DevOps
  1. wprowadzenie
  2. zasady
  3. metody
  4. praktyki
  5. dyskusja

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email