Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do programistów języka Java, którzy chcą poznać podstawy frameworka ADF i nauczyć się budować z jego wykorzystaniem nowoczesne internetowe aplikacje bazodanowe, a także do programistów korzystających dotychczas ze starszych narzędzi Oracle do tworzenia aplikacji (głównie Oracle Forms), chcących zapoznać się z frameworkiem pozycjonowanym jako następca tych narzędzi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z podstawowymi możliwościami frameworka Oracle ADF i nabycie umiejętności deklaratywnego implementowania z jego pomocą typowych elementów funcjonalnych występujących w aplikacjach bazodanowych dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby pokazać w jak dużym stopniu framework ADF i obsługujące go kreatory w środowisku JDeveloper ułatwiają tworzenie współczesnych danocentrycznych aplikacji internetowych. W ramach szkolenia wykorzystywany jest podstawowy stos technologii składowych Oracle ADF, tj. ADF Business Components, ADF Model, ADF Task Flows i ADF Faces.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java, podstawowa znajomość języka HTML, CSS i JavaScript oraz podstawowa znajomość języka SQL.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów. W trakcie warsztatów z wykorzystaniem środowiska JDeveloper uczestnicy nauczą się implementować podstawową funkcjonalność aplikacji internetowych z wykorzystaniem kreatorów i narzędzi wizualnych.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. ADF – Wprowadzenie do Oracle ADF
  1. architektura
  2. warstwy aplikacji
  3. technologie składowe
 2. ADF Business Components – logika biznesowa, komunikacja z bazą danych
  1. obiekty encji (ang. Entity Objects), asocjacje między encjami
  2. obiekty perspektywy/widoku (ang. View Objects), linki między widokami
  3. moduły aplikacji (ang. Application Modules)
  4. testowanie warstwy usług biznesowych w środowisku JDeveloper
 3. ADF Model – deklaratywne wiązanie usług biznesowych z komponentami interfejsu użytkownika
  1. koncepcja kontrolek danych (ang. data controls)
  2. wiązania (ang. bindings)
  3. przegląd XML-owych plików konfiguracyjnych Oracle ADF
 4. ADF Faces – interfejs użytkownika w aplikacjach internetowych
  1. przegląd komponentów
  2. formularzowa i tabelaryczna prezentacja danych
  3. aranżacja układu graficznego strony
  4. fragmenty i wzorce stron
 5. Rozwiązania typowych problemów przy tworzeniu stron aplikacji ADF
  1. walidacja i formatowanie pól
  2. atrybuty wyliczeniowe
  3. listy wartości
  4. formularze do wyszukiwania danych
 6. ADF Task Flows – nawigacja, sterowanie
  1. unbounded task flows
  2. bounded task flows
  3. wykorzystanie przepływów jako regionów na stronach aplikacji

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email