Adresaci szkolenia

Każda osoba, która zajmuje się analizą oraz modelowaniem danych i która chciałaby nauczyć się podstaw programowania w języku R (z różnych branży - od danych bankowych i ubezpieczeniowych, przez dane marketingowe, a także medyczne). Jeśli więc chcesz usprawnić swoją pracę przez automatyzację pewnych procesów, lepiej prezentować swoje wyniki na czytelnych wykresach lub po prostu jeszcze łatwiej analizować dane - ten kurs jest dla Ciebie!

Cel szkolenia

Cele szkolenia obejmują:

 • wprowadzenie użytkownika w środowisko programistyczne R oraz narzędzia niezbędne do pracy (RStudio),
 • zapoznanie z podstawowymi strukturami i typami danych,
 • podstawy programowania w języku R,
 • podstawowe zagadnienia związane z analizą danych ilościowych i jakościowych,
 • wizualizację danych.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów - 70%).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do środowiska R
  • instalacja i konfiguracja R oraz IDE
  • użytkowanie R
  • system pomocy
  • korzystanie z wbudowanych funkcji
 2. Podstawowe typy i struktury danych
  • typy zmiennych
  • obiekty, ich podstawowe własności (wektory, macierze, zmienne tekstowe, listy i ramki danych) oraz operacje na nich
  • modyfikacja napisów z użyciem pakietu „stringi”
  • data i czas w R
 3. Elementy programowania w R
  • podstawy języka R
  • operacje zwektoryzowane jako główna cecha tego języka
  • instrukcje sterujące przepływem kodu
  • tworzenie własnych skryptów i funkcji
 4. Podstawy analizy danych
  • wczytywanie danych z plików w różnych formatach
  • podstawowe operacje na ramkach danych
  • statystyki opisowe
 5. Graficzna prezentacja wyników
  • generowanie wykresów
  • grafika nisko- i wysokopoziomowa
  • zapisywanie wykresów w formatach jpg/pdf
 6. Wybrane zaawansowane zagadnienia związane z programowaniem w R
  • profilowanie kodu
  • optymalizacja
  • obliczenia równoległe (wielowątkowe)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email