Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla administratorów IT, którzy mają potrzebę zapoznania się z podstawami systemu Linux, ugruntowania swojej wiedzy w tym zakresie lub przygotowania się do zdobycia międzynarodowego certyfikatu LPIC-1.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji w zakresie korzystania z systemu Linux na poziomie administracyjnym. Szkolenie ma również na celu przygotowanie do dwóch egzaminów LPI prowadzących do egzaminu LPIC-1.

Dzięki szkoleniu:

 • dowiesz się jak zainstalować system operacyjny Linux i na co zwrócić uwagę przy instalacji;
 • poznasz architekturę systemu, jak wygląda proces jego uruchamiania oraz w jaki sposób można w ten proces ingerować dla swoich i organizacji potrzeb;
 • poznasz zestaw wielu podstawowych i przydatnych komend wraz z ich praktycznym wykorzystaniem w celach administracyjnych;
 • poznasz standardy dzięki którym łatwo będziesz poruszał się i administrował dowolną dystrybucją linuksową;
 • zdobędziesz umiejętność pisania prostych skryptów administracyjnych ułatwiających pracę eksploatacyjną systemów Linux;
 • poznasz podstawy konfiguracji Linux w sieciach komputerowych oraz zestaw podstawowych usług systemu z którymi eksploatacja systemu będzie wygodniejsza;
 • zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa systemu i danych na nim zawartych, aby zminimalizować ryzyko włamań czy przejęcia kontroli nad systemem;
 • z mniejszym stresem podejdziesz do egzaminów certyfikatu LPIC-1.

Mocne strony szkolenia

Prowadzona przez trenera demonstracja na żywo systemu i jego narzędzi w zakresie tematyki kursu pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień w kontekście praktycznego zastosowania.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość języka angielskiego technicznego w zakresie czytania dokumentacji.

Parametry szkolenia

2 bloki szkoleniowe po 3 dni x 8h (7h netto) Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

Pierwszy blok szkoleniowy (3 dni)

 1. Praca w linii komend - użycie, użyteczne skróty klawiaturowe, uzupełnienia, korzystanie z historii.
 2. Procesowanie strumieni tekstowych przy użyciu filtrów.
 3. Używanie strumieni, potoków i przekierowań.
 4. Przeszukiwanie plików z użyciem wyrażeń regularnych.
 5. Zarządzanie oprogramowaniem - instalacja, aktualizacja, usuwanie programów.
 6. Zarządzanie procesami: monitorowanie, modyfikacja priorytetów, "zabijanie".
 7. Rozpoznawanie ustawień sprzętowych.
 8. Podział dysku twardego na partycje i ich przeznaczenie.
 9. Montowanie i zarządzanie systemami plików.
 10. Zarządzanie plikami i quotą dyskową.
 11. Uprawnienia do plików, tworzenie linków twardych i symbolicznych.
 12. Wyszukiwanie plików po zróżnicowanych kryteriach.
 13. Zapoznanie się z procesem uruchamiania systemu i punktami możliwych modyfikacji.
 14. Poziomy działania systemu Linux.
 15. Instalacja systemu krok po kroku wraz z konfiguracją boot managera.
 16. Podstawy najpopularniejszego edytora vi.

Drugi blok szkoleniowy (3 dni)

 1. Instalacja i konfiguracja systemu graficznego.
 2. Konfiguracja lokalizacji i ustawienia międzynarodowe.
 3. Zarządzanie kontami użytkowników.
 4. Zarządzanie czasem systemowym.
 5. Logowanie zdarzeń w systemie i sterowanie tym podsystemem.
 6. Sposoby na automatyzację procesów i działań administracyjnych.
 7. Podstawy konfiguracji systemu w sieci komputerowej.
 8. Narzędzia wspomagające przy rozwiązywaniu problemów sieciowych.
 9. Konfiguracja systemu jako klienta DNS.
 10. Konfiguracja środowiska powłoki.
 11. Podstawy programowania skryptowego.
 12. Podstawy zapytań SQLowych.
 13. Konfiguracja usługi poczty elektronicznej.
 14. Podstawowe zabezpieczenie systemu oraz dobre praktyki.
 15. Konfiguracja systemu mająca wpływ na bezpieczeństwo.
 16. Zarządzanie zdalnie systemem bezpiecznym protokołem SSH.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email