Adresaci szkolenia

Szkolenie Podstawy uczenia maszynowego w języku Python przeznaczone jest dla analityków danych, którzy chcą wejść do świata uczenia maszynowego (ang. machine learning). Szkolenie również kierowane jest do programistów, którzy chcą rozpocząć przygodę z machine learning. Szkolenie pozwoli poznać prężnie rozwijającą się dziedzinę predykcyjnej analizy danych, która staje się standardem w obecnych realiach powodzi danych. Ponadto, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć użycie technik i narzędzi uczenia maszynowego w środowisku Python, który jest dojrzałym językiem produkcyjnym.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawami uczenia maszynowego oraz związanymi narzędziami w języku Python. Szkolenie pozwoli na łączenie wielu narzędzi, co z kolei umożliwia wykonywanie bardziej skomplikowanych analiz i predykcji z użyciem algorytmów uczenia maszynowego. Ponadto, algorytmy i modele uczenia maszynowego napisane w języku Python, w wielu przypadkach można łatwo przenieść na środowisko produkcyjne w dość krótkim czasie.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie jest prowadzone przez osoby na co dzień pracujące z problemami analizy danych i uczenia maszynowego z użyciem języka Python i mającymi praktyczne doświadczenie w dziedzinie machine learning. Z tego powodu szkolenie często wykracza poza dostępne choć często rozproszone materiały. Ponadto, program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka Python.

Parametry szkolenia

3*7 godzin netto wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 • Wstęp

  • Cel szkolenia

  • Python

   • Historia

   • Charakterystyka

   • Porównanie z innymi językami

   • Dlaczego Python?

 • Instalacja podstawowego środowiska

  • Dostępne wersje

  • Dystrybucje Python

  • Instalacja Pythona

  • Instalacja bibliotek

   • PyPI

   • Setuptools, Pip

   • VirtualEnv

  • Interpreter

   • podstawowy

   • IPython

 • Podstawy języka Python (opcjonalny 1 dzień)

  • Podstawowe właściwości języka

  • Składnia

  • Struktury danych

  • Instrukcje

  • Funkcje

  • Obiekty

  • Moduły i pakiety

  • Biblioteka podstawowa

 • Podstawowe pojęcia

  • Teoria

   • Czym jest uczenie maszynowe?

   • Regresja i klasyfikacja

   • Miary jakości

  • Praktyka

   • Podstawy NumPy

   • Podstawy Scikit-learn

   • Otwarte źródła danych

   • Praca z danymi z użyciem NumPy i Scikit-learn

 • Algorytmy uczenia maszynowego

  • Z nadzorem:

   • Regresja liniowa

   • Regresja logisyczna

   • Support Vector Machines (SVM)

   • Naive Bayes

   • Drzewa decyzyjne

   • Sztuczne sieci neuronowe

  • Bez nadzoru:

   • Klastrowanie

   • Principal Component Analysis (PCA)

   • Sztuczne sieci neuronowe

  • Metody doboru modelu i poprawienia jakości

   • Walidacje

   • Poszukiwanie parametrów

   • Regularyzacja

   • Ensemble

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email