Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów i administratorów chcących zapoznać się z tematyką danych przestrzennych i ich funkcjonowania w PostgreSQL + PostGIS.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasilania, przechowywania, edycji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy pomocy PostgreSQL i dodatku PostGIS.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak w PostGIS:

 • dokonywać importu danych przestrzennych
 • efektywnie przechowywać i zarządzać danymi przestrzennymi zgromadzonymi w strukturze bazy danych
 • edytować, analizować i przetwarzać dane przestrzenne przy pomocy wbudowanych mechanizmów PostGIS
 • eksportować i udostępniać dane przestrzenne w standardowych formatach

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie wykorzystywać PostGIS we wszelkich aspektach przechowywania danych przestrzennych w bazie danych.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie SQL i relacyjnych baz danych. Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej i PL/pgSQL.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp – co to jest GIS?
 2. Instalacja i tworzenie przestrzennej bazy danych
 3. Wektorowe dane przestrzenne w PostGIS
  • obiekty geometryczne w bazie danych
  • metadane geometryczne
  • układy współrzędnych
 4. Import danych do PostGIS
  • instrukcja INSERT
  • ładowanie danych z plików (shp2pgsql, QuantumGIS)
 5. Zakładanie i używanie indeksów przestrzennych
 6. Zarządzanie danymi rastrowymi
  • rastrowe typy danych
  • ładowanie i tworzenie rastrów (raster2pgsql, funkcje wbudowane, QuantumGIS)
  • katalogowanie informacji o rastrach w bazie danych
  • pobieranie rastrów z bazy na przykładzie PHP
 7. Analiza, edycja i przetwarzanie danych przestrzennych w bazie danych
  • Konstruktory geometrii
   • generowanie typów geometrii z danych w formie WKT, WKB, GML, GeoJSON, KML
  • Wydobywanie właściwości geometrii
   • uzyskiwanie informacji o typie geometrii
   • pobieranie składowych geometrii
   • walidacja danych geometrycznych
   • określanie położenia obiektu w układzie współrzędnych (SRID, bbox, minimalne i maksymalne współrzędne)
  • Edycja danych geometrycznych
   • dodawanie i usuwanie werteksów w obiekcie geometrycznym
   • konwersje między typami geometrycznymi
   • dodawanie informacji o trzecim wymiarze
   • obracanie, przesuwanie, skalowanie, snapowanie
  • Funkcje konwersji geometrii na standardowe formaty
   • GeoJSON
   • GML
   • KML
   • SVG
   • WKT i WKB
  • Relacje przestrzenne i pomiary
   • obliczanie długości, powierzchni, obwodów, odległości, azymutów
   • określanie związków przestrzennych pomiędzy obiektami (Intersects, Touches, Crosses, Covers, CoveredBy, Contains, Overlaps, Disjoint, Equals)
   • korzystanie z macierzy DE-9IM
  • Przetwarzanie geometrii
   • operacje na geometrii typu OR, AND, MINUS, XOR (Union, Intersection, Difference)
   • generalizacja obiektów geometrycznych
   • budowanie stref buforowych
   • naprawa błędnie zdefiniowanych geometrii
  • Odniesienie liniowe (Linear Referencing)
   • dodawanie informacji o miarach do obiektów geometrycznych
   • obsługa i wykorzystanie miar
  • Funkcje agregacji
  • Działania na rastrach
   • konstruktory danych rastrowych w bazie danych
   • wykorzystywanie właściwości danych rastrowych
   • uzyskiwanie szczegółowych informacji o kanałach i pikselach rastrów
   • edycja rastrów, kanałów, pikseli
   • przetwarzanie i analiza danych rastrowych
   • konwersja na standardowe formaty
 8. Eksport danych przestrzennych
  • wykorzystanie zewnętrznych aplikacji i bibliotek (GDAL/OGR, OpenJUMP, QuantumGIS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email