Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów pracujących na co dzień z kodem odziedziczonym (Legacy Code) lub kodem drogim w utrzymaniu (w którym wprowadzenie drobnych zmian zajmuje wiele wysiłku i/lub skutkuje pojawieniem się wielu błędów).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami oraz problemami wynikającymi z pracy z kodem odziedziczonym oraz sposobu ich przezwyciężenia.

Podczas szkolenia wypracowany zostaje algorytm pracy z kodem Legacy. Uczestnicy uczą się jak pracować i wprowadzać zmiany w LC tak aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia błędów. Uczestnicy uczą się technik refaktoryzacji, które pozwalają stopniowo podnosić jakość kodu odziedziczonego.

Mocne strony

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów, którzy mają duże doświadczenie w pracy z kodem odziedziczonym. Przeprowadzają oni krok po kroku uczestników przez tajniki pracy z LC.

Zdecydowana przewaga zajęć warsztatowych pozwala uczestnikom zmierzyć się z nietrywialnymi przykładami LC (pod bacznym okiem trenera), nabyć praktyczne umiejętności refaktoryzacji i testowania trudnego kodu.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz znajomość frameworków do testowania jednostkowego (np. JUnit, TestNG).

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Techniki refaktoryzacji:
  • czym jest refaktoryzacja,
  • kiedy (nie) refaktoryzować,
  • zapachy w kodzie (Code Smells),
  • katalog refaktoryzacji,
  • refaktoryzacja do wzorców,
  • wykorzystanie IDE.
 2. Kod odziedziczony (Legacy Code):
  • czym jest Legacy Code,
  • ryzyka wynikające z pracy z LC,
  • dlaczego praca z LC jest taka trudna,
  • metody pracy z LC (Edit and Pray vs. Cover and Modify),
  • algorytm pracy z LC.
 3. Szwy (Seam Model):
  • czym są szwy,
  • w jaki sposób szwy pomagają testować,
  • jak znajdować szwy.
 4. Techniki łamania zależności (Dependency Breaking):
  • jakie zależności są najbardziej kłopotliwe,
  • jak łamać zależności,
  • katalog technik łamania zależności,
   • ukryte i globalne zależności,
   • olbrzymie metody,
   • kłopotliwe zależności do zewnętrzych bibliotek,
   • zbyt wiele odpowiedzialności.
  • skutki łamania zależności.
 5. Analiza efektów (Effect Sketches):
  • wnioskowanie o efektach wprowadzanych zmian,
  • znajdowanie najbardziej optymalnych punktów testowania (Interception Poitns).
 6. Testy charakteryzacyjne (Characterization Tests):
  • w jaki sposób wprowadzać zmiany aby nie wprowadzać błędów,
  • jak dobrać kontekst testów charakteryzacyjnych.
 7. Wzorce pracy z LC (Reeinginering Patterns).

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email