Adresaci Szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy zamierzają wykorzystać w tworzonym oprogramowaniu techniki kryptograficzne.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się z technikami kryptograficznymi, które wykorzystywane są przy wprowadzaniu różnego rodzaju zabezpieczeń do systemów informatycznych. Podczas szkolenia omówione zostaną:

 • usługi ochrony informacji
 • algorytmy symetryczne i asymetryczne
 • funkcje skrótu
 • różnorodne protokoły kryptograficzne
 • praktyczne aspekty wykorzystania kryptografii związane z prawidłowym używaniem poznanych metod oraz technikami ataku na nie

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zastosować wybrane techniki kryptograficzne i przeprowadzić ataki na nie. Stworzą również podstawowy system wykorzystujący karty inteligentne poznając wszystkie aspekty związane z cyklem życia kluczy kryptograficznych oraz ich umiejętnego wykorzystania.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania w języku C oraz Java.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Ochrona informacji - pojęcia podstawowe
  1. Pojęcia podstawowe: bezpieczeństwo, ochrona informacji itp.
  2. Pojęcia i relacje w bezpieczeństwie
  3. Podstawowe usługi ochrony informacji (wprowadzenie)
   1. Integralność
   2. Uwierzytelnienie
   3. Niezaprzeczalność
   4. Poufność
  4. Kryptologia, kryptografia i kryptoanaliza
  5. Podstawowe zasady stosowane w kryptografii
 2. Algorytmy symetryczne
  1. Usługa poufności
  2. Szyfry blokowe
  3. DES, 3DES
  4. AES
  5. Inne szyfry blokowe
  6. Szyfry strumieniowe
  7. Tryby pracy szyfrów blokowych
  8. Warsztaty: Wykorzystanie szyfrów blokowych, tryby pracy
 3. Funkcje skrótu (integralność), MAC i niszczenie informacji
  1. Usługa integralności
  2. Cechy funkcji skrótu
  3. MD5, rodzina SHA, Keccak
  4. Ataki na funkcje skrótu
  5. Atak dnia urodzin
  6. Łamanie haseł - tablice tęczowe
  7. Kody uwierzytelniające wiadomość
  8. Procedury i algorytmy niszczenia informacji
  9. Warsztaty: Generowanie MAC i funkcji skrótów
 4. Algorytmy asymetryczne
  1. Problem wymiany (uzgadniania) klucza
  2. Algorytm Diffiego-Hellmana-Merkla
  3. Problem faktoryzacji i logarytmu dyskretnego
  4. RSA i ElGamal
  5. Krzywe eliptyczne
  6. Algorytmy podpisu cyfrowego
  7. Warsztaty: Działanie algorytmu RSA i ElGamal
 5. Inne algorytmy/protokoły
  1. Protokół zobowiązania bitowego
  2. Protokół wyzwanie - odpowiedź
  3. Współdzielenie sekretów
  4. Dowody wiedzy zerowej
  5. Pieniądze cyfrowe
 6. Zalecenia, standardy i interfejsy
  1. Przegląd zaleceń RFC, norm ISO/IEC, FIPS oraz ANSI dotyczących kryptografii
  2. Notacja ASN.1
  3. Przechowywanie materiału kryptograficznego: seria zaleceń PKCS
  4. Dostęp do urządzeń kryptograficznych: PKCS#11
  5. Warsztaty: Użycie biblioteki PKCS#11 do szyfrowania/deszyfrowania
 7. Zarządzanie kluczami
  1. Metody zarządzania kluczami w systemach kryptograficznych
 8. Ataki na systemy wykorzystujące kryptografię (na przykładach)
  1. Podstawowe zasady stosowane przy użyciu metod kryptograficznych
  2. Ataki brutalne (przykład: DES, ataki słownikowe)
  3. Generatory liczb losowych (przykład: generowanie kluczy)
  4. Przechowywanie kluczy/haseł (przykład: przechowywanie kluczy w oprogramowaniu)
  5. Nieprawidłowe użycie klucza (przykład: algorytm RSA)
  6. Zarządzanie kluczami (przykład: systemy płatnicze)
  7. Błędy protokołów (przykład: protokół SSL)
  8. Poufność algorytmów (przykład: karty Mifare)
  9. Implementacja algorytmów
  10. Metody socjotechniczne
  11. Warsztaty: realizacja przykładowych ataków
 9. Hasła
  1. Wymagania wobec haseł
  2. Numery PIN
  3. Tworzenie kluczy z haseł
  4. Warsztaty: generowanie kluczy z haseł
 10. Karty elektroniczne i sprzętowe moduły bezpieczeństwa
  1. Zastosowania i rodzaje kart elektronicznych
  2. Działanie kart elektronicznych
  3. Programowanie kart inteligentnych Java Card
  4. Zarządzanie kluczami w systemach kart elektronicznych
  5. Dywersyfikacja kluczy
  6. Moduły SAM
  7. Urządzenia HSM
  8. Warsztaty: stworzenie apletu szyfrującego/deszyfrującego oraz oprogramowania, które go wykorzystuje

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email