Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do menadżerów, liderów i członków zespołów programistycznych.

Cel szkolenia:

Dzięki poznaniu metody Kanban, uczestnicy będą potrafili zorganizować pracę zespołów projektowych w sposób zapewniający przejrzystość, wysoką jakość, przewidywalność i równomierne tempo prac.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie wyróżnia się tym, że większość tematów jest wprowadzana przez symulacje i warsztaty. Dzięki warsztatowej formule uczestniczy szkolenia mogą praktycznie odczuć korzyści płynące z Kanbana. Prostota oraz elastyczność tej metody pozwolą na szybki wdrożenie jej w codziennej kulturze pracy zespołów programistycznych.

Parametry szkolenia:

8 godzin (7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z przewagą warszatów).

Program szkolenia

 1. Źródła Kanbana: Lean Manufacturing, Teoria ograniczeń (Theory of Constraints),
 2. Pryncypia Kanbana oraz ich interpretacja w praktyce,
 3. Znaczenie ograniczania pracy w toku (WIP),
 4. Wizualizacja procesu produkcji oprogramowania – tablice Kanban,
 5. Mapowanie strumienia wartości,
 6. Metryki w Kanbanie: czas realizacji (Lead Time), przepustowość (Throughput), praca w toku (Work in Progress),
 7. Wpływ WiP na Lead Time. Sposoby optymalizacji przepływu,
 8. Cumulative Flow Diagram i inne rodzaje wizualizacji metryk,
 9. Planowanie w Kanbanie,
 10. Kultura ciągłego doskonalenia procesu, identyfikacja usprawnień oraz eliminacja nieefektywności,
 11. Praktyki inżynierskie a Kanban

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email