Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów java, analityków systemowych oraz architektów pragnących tworzyć zaawansowane usługi webservice oraz poznać techniki aranżacji tych usług przy użyciu BPEL.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zaawansowanymi technikami tworzenia usług webservice. Uczestnicy szkolenia poznają biznesowe aspekty wykorzystania zaawansowanych możliwości usług webservice oraz zapoznają się technikami aranżacji usług webservice.

Szkolenie jest realizowane w kilku wariantach – dla programistów, dla analityków systemowych, architektów. W zależności od grupy szkoleniowej, główny nacisk położony jest na kwestie teoretyczne lub na praktyczne i implementację rozwiązań integracyjnych.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość usług webservice oraz technologii przetwarzania XML.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów implementowane są przykłady obrazujące zaawansowane możliwości i elastyczność WS-BPEL.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp

  1. Przypomnienie najważniejszych pojęć i standardów związanych z webserwisami: XML, DTD, XSD, XSLT, SOAP, WSDL, WADL, JAX-RPC, JAX-WS, JAX-RS, JAXP, SAX, StAX, DOM, JAXB, JAXR, UDDI, SAAJ, JSON, REST, standardy WS-* itd.
 2. Omówienie wybranej platformy na której będzie realizowane szkolenie:

  1. Pojęcia i terminologia podstawowa dla danej platformy

  2. Podstawowe składowe i architektura danej platformy

  3. Podobieństwa i różnice względem innych platform

  4. Zgodność ze standardami

  5. Źródła wiedzy

 3. Biznesowe aspekty wykorzystania możliwości usług webservice

  1. Modelowanie i wdrażanie

   1. procesów biznesowych

   2. reguł biznesowych

   3. zachowań ludzkich

   4. architektur SOA, EAI, ESB

   5. wzorce projektowe

 4. Organizacja usług webservice

  1. Orkiestracja, aranżacja, choreografia, kompozycja

  2. Szybki przegląd standardów: BPEL4WS, WS-BPEL 2.0, WS-CDL, WSCI, WSCL, WSFL, XLANG, BPMN 1 i 2 itd.

 5. BPEL

  1. Podstawy, historia powstania, realizowane cele

  2. Składnia języka

  3. BPMN a BPEL

  4. Narzędzia

  5. Rozszerzenia i standardy satelitarne; rozszerzenia wnoszone przez daną platformę uruchomieniową

  6. Trwałość i zarządzanie instancjami procesów

  7. Scope’y w BPEL

   1. Co to jest scope, jak należy go używać w BPEL

   2. Zmienne w scope’ie

   3. Obsługa błędów, rollback i kompensacja

   4. Przetwarzanie równoległe

  8. Obsługa błędów

   1. Fault handlers

   2. Sygnalizowanie błędów

   3. Zawieszanie i zakończenie przetwarzania

  9. Kompensacja

   1. Compensation handlers

   2. Scenariusze kompensacji

   3. Wycofywanie zmian

  10. Korelacja

   1. Potrzeba korelacji

   2. Korelacja ręczna i automatyczna

   3. Wielu uczestników korelacji

  11. Przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne

   1. Podejście synchroniczne i asynchroniczne

   2. Obsługa timeout’ów

   3. Wiele odpowiedzi

   4. Zdarzenia, alarmy, błędy

  12. Przetwarzanie równoległe

  13. Dynamiczni partnerzy

  14. Ludzie jako aktorzy w BPEL, BPEL4People, WS-Human Task itd.

  15. Pozostałe

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email