Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów i administratorów chcących zapoznać się z tematyką udostępniania danych przestrzennych w sieci.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi prezentacji i udostępniania danych przestrzennych w Internecie zgodnie z obowiązującymi standardami.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • zarządzać GeoServerem i konfigurować jego środowisko
 • korzystać z różnych formatów danych przestrzennych aby stanowiły źródło dla usług OGC
 • efektywnie i szybko prezentować i udostępniać dane przestrzenne za pomocą protokołów WMS i WFS

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie skonfigurować i administrować GeoServerem oraz wydajnie i bezpiecznie udostępniać dane przestrzenne.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie tworzenia aplikacji webowych. Przyswojenie materiału ułatwi elementarna znajomość zagadnień związanych systemami informacji geograficznej (GIS).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do GIS i WebGIS
 2. Omówienie platformy
 3. Instalacja
 4. Katalog danych i jego struktura
 5. Interfejs administracyjny
  • ustawienia serwera
  • podgląd warstw
  • przestrzenie robocze, źródła danych, warstwy, grupy warstw
  • konfiguracja usług OGC (WMS, WFS, WCS)
  • Tile Cache
  • bezpieczeństwo
  • układy współrzędnych i demo requests
 6. Źródła danych dla usług OGC
  • dane wektorowe
   • pliki shapefile
   • GML
  • dane rastrowe
   • geoTIFF i inne formaty
  • bazy danych
   • PostGIS
   • Oracle Spatial
   • SQL Server
   • widoki z poziomu GeoServera i ich parametryzacja
  • WMS i WFS jako źródła danych
 7. Stylizacja warstw (SLD)
  • podstawowe mechanizmy SLD
  • graficzne edytory plików SLD
 8. Usługi OGC
  • WMS
   • co to jest WMS?
   • rodzaje operacji
    • GetCapabilities
    • GetMap
    • GetFeatureInfo
    • GetLegendGraphic
    • DescribeLayer
    • Exceptions
   • formaty wyjściowe
   • niestandardowe parametry
  • WFS
   • co to jest WFS?
   • rodzaje operacji
    • GetCapabilities
    • DescribeFeatureType
    • GetFeature
    • Transaction
    • LockFeature
   • formaty wyjściowe
   • niestandardowe parametry
 9. Mechanizmy filtrowania
  • dostępne języki filtrowania
  • filtrowanie warstw WMS i WFS
  • filtry w symbolizacji
 10. Użytkownicy i bezpieczeństwo
  • zarządzanie użytkownikami przez role
  • zabezpieczanie dostępu do usług OGC i warstw
 11. Korzystanie z mechanizmu cache dla WMS (GeoWebCache)
  • generowanie i odświeżanie kafli
  • integracja z zewnętrznymi serwisami mapowymi i OpenLayers
 12. Wprowadzenie do zarządzania GeoServerem z poziomu REST API

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email