Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów java, analityków systemowych oraz architektów pragnących tworzyć zaawansowane aplikacje w oparciu o serwer IBM Websphere MQ oraz poznać standardy związane z systemami MOM tj. JMS, XMS.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zaawansowanymi technikami związanymi z systemem klasy MOM jakim jest IBM Websphere MQ.

Szkolenie jest realizowane w kilku wariantach – dla programistów, dla analityków systemowych, architektów. W zależności od grupy szkoleniowej, główny nacisk położony jest na kwestie teoretyczne lub na praktyczne i implementację rozwiązań integracyjnych.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość technologii przetwarzania XML.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto)wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów implementowane są przykłady obrazujące zaawansowane możliwości i elastyczność WEMQ.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Systemy klasy Message-oriented middleware
  1. Standardy
  2. Wzorce i modele komunikacji
  3. Przegląd systemów klasy MOM
 2. Szczegółowo o Java Message Service (JMS)
  1. Omówienie standardu i API
  2. Wspierane modele komunikacji
  3. Typy wiadomości, konstrukcja wiadomości, pola nagłówka
  4. Topiki, kolejki, pozostałe
  5. Tryby dostarczenia wiadomości, tryby potwierdzenia wiadomości
  6. Dostęp synchroniczny a asynchroniczny, Message Driven Bean’y itp
 3. Omówienie platformy na której będzie realizowane szkolenie:
  1. Pojęcia i terminologia podstawowa dla danej platformy
  2. Podstawowe składowe i architektura danej platformy
  3. Podobieństwa i różnice względem innych platform
  4. Różnice względem wersji MQ 6.x a 7.x
  5. Zgodność ze standardami
  6. Źródła wiedzy
 4. Programowanie WEMQ:
  1. Message Queue Interface (MQI)
   1. Możliwości MQI względem pozostałych API
   2. Przegląd operacji MQI: MQOpen, MQPut, MQGet itd.
  2. Java Message Service (JMS)
   1. Biblioteki i zmienne środowiskowe, niezbędna konfiguracja MQ
   2. Nawiązywanie połączenia
   3. Praca z kolejkami, topic’ami, wiadomościami
   4. Aspekty ponawiania, trwałości wiadomości, wydajności itd.
  3. Pozostałe np.: XMS
 5. Praca z wiadomościami:
  1. Typy wiadomości
  2. Trwałość wiadomości
  3. Priorytety
  4. Przedawnianie
  5. Właściwości przenoszone przez wiadomość
  6. Pozostałe np.: DLQ, triggering
 6. Praca z transakcjami:
  1. Pojęcie jednostki pracy (Unit of Work)
  2. Resource manager, transaction manager, syncpoint coordinator
  3. Transakcyjność a JMS (Session, Delivery Mode, Acknowledgment)
 7. Bezpieczeństwo:
  1. Na poziomie dostępu do zasobów
  2. Na poziomie komend API
  3. Na poziomie wiadomości
  4. Na poziomie MCA
  5. SSL
  6. Logowanie i audyt
 8. Wydajność:
  1. Tryby pracy z wiadomościami
  2. Workload balancing
  3. pozostałe
 9. Infrastruktura WEMQ:
  1. Praca z Queue Manager’em
  2. Praca z Channel’ami, Message Channel Agent (MCA)
  3. Namelist’y, usługi, listener’y, broker JMS itd.
  4. Klaster i środowisko rozproszone
  5. WebSphere MQ Explorer oraz linia poleceń
  6. Kwestie związane z MQ na z/OS, sysplex, shared queues itp
 10. Rodzina produktów związanych z WEMQ:
  1. Linking, bridging
  2. MQ i Business Integration Adapters
  3. MQ i Message Broker
  4. MQ i IMS, CICS, z/OS i mainframe’y

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email