Adresaci szkolenia

Osoby znające JavaScript zainteresowane programowaniem w sposób funkcyjny

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać się z funkcyjnym modelem programowania, poznać główne koncepcje, narzędzia oraz dobre praktyki

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, skupione głównie na praktycznych kwestiach. Zamiast akademickiej wiedzy omawiane jest praktyczne podejście funkcyjne, które można bez problemu zastosować w codziennej pracy.

Wymagania

Dobra znajomość JavaScript

Specjalne wymagania techniczne

Komputer z aktualną przeglądarką internetową (np.Chrome), Edytor Kodu ze wsparciem składni JavaScript oraz zainstalowane NodeJS

Parametry szkolenia

 • 3 * 8 godzin
 • wykłady i warsztaty
 • maksymalna liczba uczestników: 8

Program szkolenia

 1. Programowanie funkcyjne
  • Wprowadzenie do FP
  • Kompozycja funkcji
  • Kombinatory funkcyjne
  • Niemutowalność i efekty poboczne
 2. Funkcyjny JavaScript
  • Funkcyjny JavaScript
  • Funkcje i domknięcia
  • Składnia ES6 a programowanie funkcyjne
  • Funkcyjny TypeScript
 3. Biblioteki funkcyjne
  • Lodash i Underscore
  • Ramda
  • Folktale i Sanctuary
  • Specyfikacja Fantasy-Land
 4. Funkcyjne Wzorce Programistyczne
  • Funkcje wyższego rzędu
  • Point-Free programming
  • Map, Filter, Reduce
  • Transdukcja
  • Redux
 5. Struktury Funkcyjne
  • Funktory
  • Applicative i Monady
  • Obsługa błędów z Maybe i Either
  • Obsługa IO i Efektów pobocznych
  • Async, Future i Promise
  • Virtual-DOM i Incremental DOM
 6. Programowanie Reaktywne
  • Strumienie i Observable
  • Biblioteka RxJS
  • Operatory
  • Unicast i Multicast
  • Praktyczne przykłady

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email