Programowanie funkcyjne w języku Java

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z paradygmatem programowania funkcyjnego i jego realizacją w Javie

Mocne strony szkolenia

Zdobyte umiejętności pozwolą kursantom na:

 • sprawne poruszanie się w nowoczesnym kodzie napisanym w języku Java
 • zmianę podejścia do tworzonych rozwiązań
 • pragmatyczne podejście do przetwarzania struktur danych
 • dostosowywanie istniejących funkcjonalności do nowych zadań.

Grupa docelowa

Programista

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących rozwinąć swoją wiedzę w zakresie programowania funkcyjnego

Wymagania dla uczestników

Umiejętność programowania w języku Java.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego (1h)
  • Klasy wewnętrzne
  • Klasy nazwane i anonimowe
  • Myślenie funkcyjne
  • Funktory i monady
 2. Interfejsy funkcyjne (1h)
  • Konstrukcja interfejsu funkcyjnego
  • Metody domyślne
  • Metody statyczne
  • Metody prywatne
 3. Wybrane interfejsy funkcyjne (1h)
  • Supplier
  • Consumer
  • Function
  • Predicate
 4. Wyrażenia lambda (5h)
  • Składnia wyrażenia
  • Referencje do metod
  • Referencje do konstruktorów
 5. Stream API (5h)
  • Tworzenie strumieni
  • Operacje nieterminujące
   • Transformacje
   • Filtrowanie
   • Sortowanie
   • Grupowanie
   • Pozostałe funkcje agregujące
  • Operacje terminujące
   • Kolektory
   • Redukcje
   • Zliczenia
   • Sprawdzenie warunku
  • Strumienie równoległe
  • Łączenie strumieni
 6. Klasa Optional (1h)
  • Tworzenie
  • Transformacje
  • Zachowanie w przypadku braku zawartości
 7. Zagadnienia dodatkowe (2h)
  • Dostosowane wzorce projektowe
  • Dobre praktyki

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email