Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących poznać zagadnienia związane wykorzystaniem elektronicznych kart inteligentnych Java Card do budowy bezpiecznych systemów.

Cel szkolenia

Karty inteligentne (ang. smart cards) wykorzystywane są jako bezpieczny nośnik informacji. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi algorytmami i protokołami kryptograficznymi używanymi w systemach kartowych. Poznają architekturę Java Card, dostępne API oraz zasady tworzenia apletów w oparciu o symulator i rzeczywistą kartę. Uczestnicy zapoznają się również z API obsługującym czytniki kart poprzez interfejs PC/SC w językach C, C++, Java oraz C# na platformach Windows i Linux. Podczas szkolenia omówione zostaną również praktyczne zagadnienia związane z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia bezpiecznych systemów kartowych na przykładach takich jak karta jako nośnik biletów elektronicznych, podpis elektroniczny, karty dostępu, systemy płatnicze oraz lojalnościowe.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • utworzą własne aplety dla Java Card oraz umieszczą je w symulatorze i rzeczywistej karcie,
 • dokonają ataku na nieprawidłowo zabezpieczony system kartowy,
 • zaimplementują protokół wzajemnego uwierzytelnienia pomiędzy kartą i aplikacją oraz pomiędzy dwiema kartami,
 • zrealizują w praktyce mechanizm zabezpieczonej komunikacji pomiędzy terminalem a kartą,
 • oprogramują wykorzystanie czytnika zgodnego z PC/SC.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania na poziomie podstawowym w Java oraz w C lub C++ lub C#.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows lub Linux. Niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego czytnika kart elektronicznych zgodnego z PC/SC.

Parametry szkolenia

5 * 8 godzin (5 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Trener w sieci:

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do kart elektronicznych

  • klasyfikacje kart
  • budowa fizyczna, wymiary, interfejsy komunikacyjne
  • techniki komunikacji z kartami, czytniki kart
  • karty pamięciowe i inteligentne
  • karty natywne i programowalne
  • zastosowania kart elektronicznych
  • ogólna charakterystyka kart Java Card
 2. Algorytmy i protokoły kryptograficzne

  • podstawowe usługi ochrony informacji
  • integralność, funkcje skrótu
  • poufność
  • algorytmy symetryczne (3DES, AES)
  • algorytmy uzgadniania klucza (DH, ECDH)
  • algorytmy asymetryczne (RSA, ECDSA)
  • uwierzytelnienie
  • kody uwierzytelniające wiadomość (ang. message authentication code, MAC)
  • podpis elektroniczny
  • przechowywanie i przekazywanie danych kryptograficznych
  • ceremonia wymiany klucza
  • notacja ASN.1, kodowanie DER i PEM
  • problem bezpiecznego przechowywania informacji
  • sprzętowe moduły bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM)
  • dostęp do urządzeń kryptograficznych (biblioteki PKCS #11, CSP)
  • aktualne zalecenia dotyczące parametrów wykorzystywanych algorytmów kryptograficznych
  • protokół wyzwanie-odpowiedź
  • zabezpieczanie komunikacji
 3. Karty inteligentne Java Card

  • architektura kart Java Card
  • wersje platformy Java Card, Java Card Kit
  • Java Card Virtual Machine
  • Java Card Runtime Environment
  • Java Card API
  • identyfikatory (AID) pakietów i instancji, RID i PIX
  • środowisko rozwoju apletów
  • symulator Java Card Platform Simulator (cref)
  • działanie Card Managera
  • skrypty dla GPShell, zarządzanie kartą
  • obsługa komend APDU
  • obsługa pamięci nieulotnej i ulotnej
  • obsługa kodu PIN
  • obsługa transakcji atomowych
  • obsługa struktur danych TLV (ang. tag, length, value)
  • generatory liczb losowych
  • wykorzystanie algorytmów kryptograficznych w kartach
  • funkcje skrótu
  • kody uwierzytelniające wiadomość
  • algorytmy symetryczne i asymetryczne, generowanie kluczy
  • szyfrowanie i deszyfrowanie
  • składanie podpisu elektronicznego
  • techniki biometryczne
  • zabezpieczanie komunikacji z kartami
  • zalecenia dotyczące tworzenia wydajnych apletów Java Card
  • optymalizacja wykorzystania pamięci
  • techniki i zalecenia dotyczące testowania apletów Java Card
 4. Aplikacje wykorzystujące karty

  • czytniki kart inteligentnych
  • interfejs PC/SC
  • obsługa zdarzeń w czytniku
  • typowe problemy związane z obsługą kart stykowych i bezstykowych
 5. Karta jako bezpieczny nośnik informacji

  • techniki dystrybucji kluczy
  • moduły SAM (ang. secure access module)
  • przechowywanie i zarządzanie danymi użytkowników na przykładzie biletów elektronicznych
  • generowanie i przechowywanie kluczy prywatnych, składanie podpisu elektronicznego
  • system płatniczy EMV
  • systemy lojalnościowe
  • dobre praktyki tworzenia systemów kartowych i wykorzystania kart elektronicznych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email