Adresaci szkolenia

Programiści Javy zainteresowani budową aplikacji z wykorzystaniem języka i ekosystemu Scala lub tematyką programowania funkcyjnego.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości języka Scala, dobre praktyki programowania oraz polecane narzędzia wspierające język Scala. Zbudują też przykładową aplikację z interfejsem REST łączącą prezentowane na szkoleniu tematy.

Mocne strony szkolenia

Forma warsztatowa, wiele zadań z przygotowanymi testami które pozwalają na szybką weryfikację poprawności rozwiązania.

Wymagania

 • Znajomość programowania obiektowego
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Java

Specjalne wymagania techniczne

 • Komputer (8GB RAM i 4-core CPU).
 • Java 8 SDK
 • IDE (preferowane IntelliJ IDEA) z wtyczką do języka Scala.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Każdy dzień szkolenia będzie składał się z krótkiego wykładu i warsztatów, podczas których uczestnicy będą wykonywać liczne ćwiczenia na bazie wcześniej przygotowanego kodu. Ostatniego dnia kursanci będą mieli za zadanie zbudowanie w pełni funkcjonalnej aplikacji oferującej REST API.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób

Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Konfiguracja środowiska i pierwszy program
  • Interpreter (REPL)
  • IDE
  • Pierwszy program
  • Wyrażenia (statement vs expression)
  • Simple Build Tool (SBT) oraz organizacja kodu źródłowego
 3. Podstawy programowania obiektowego w Scali
  • Klasy i cechy (traits)
  • Obiekty
  • Dziedziczenie
  • Pola mutowalne i niemutowalne
  • Kontrola widoczności
  • Case class i obiekty towarzyszące
  • Operatory
  • Hierarchia typów
  • Nadpisywanie funkcji (override)
 4. Kolekcje i programowanie funkcyjne
  • Kolekcje w bibliotece standardowej
  • Funkcje wyższego rzędu
  • Rozwijanie funkcji (currying)
  • Parametry przekazywane przez nazwę
  • Kolekcje mutowalne i niemutowalne
  • Popularne operacje na kolekcjach (tailheadzip itp)
 5. Testowanie aplikacji
  • Specs2, ScalaTest, ScalaCheck
  • Mockowanie
  • ScalaTest DSL
  • ScalaTest matchers
 6. Instrukcja for - for loop/for comprehension
 7. Dopasowanie wzorców - Pattern matching
  • Proste zastosowania Some/None
  • Dopasowanie do case class (pl. klasy przypadku)
  • Wyrażenia regularne
  • Dopasowanie warunkowe - pattern guards
  • Dopasowanie po typie i sealed classes
  • Definiowanie własnych ekstraktorów
 8. Klasy, metody i parametry domniemane (Implicits)
 9. Simple Build Tool (SBT) - tematy zaawansowane
 10. Obsługa wyjątków
  • w stylu obiektowym (try/catch)
  • w stylu funkcyjnym (Try/Success/Failure)
 11. Współbieżność i leniwe przetwarzanie
  • Wywołania asynchroniczne (futures and promises)
  • kontekst uruchomienia (execution context)
  • leniwość (lazy val)
  • strumienie
 12. Klasy generyczne
  • Wariancje
  • Ograniczanie parametrów typów generycznych
 13. Integracja z kodem Javy
 14. Przykładowa aplikacja
  • Przegląd najpopularniejszych frameworków
  • Implementacja interfejsu REST
  • Połączenie z bazą danych
  • Języki dziedzinowe - DSL

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email