Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla architektów i programistów .NET

Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z systemem Windows 10 IoT. W tym celu przedstawiony zostanie proces przygotowania środowiska programistycznego oraz stworzenia systemu, którego głównym celem jest prezentacja danych na urządzeniu z systemem Windows 10 IoT. Celem dodatkowym jest stworzenie elementów systemu przechowywania i przesyłania danych z wykorzystaniem Windows 10 IoT.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie pokazuje jak wytwarzać innowacyjne aplikacje użytkowe pod system Windows 10 IoT oraz wskazuje jak można łączyć nowoczesne uniwersalne aplikacje dla Windows z technologiami stosowanymi od lat.

Wymagania

Średnio-zaawansowana znajomość platformy .NET, języka C# oraz narzędzia Microsoft Visual Studio. Podstawowa znajomość Microsoft SQL Server.

Parametry szkolenia

8 godzin, wykłady i warsztaty, liczba uczestników 8-10

Uwagi

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje urządzenie Raspberry PI i Arduino Klon wraz z akcesoriami.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do programowania aplikacji uniwersalnych pod Windows 10 IoT
 2. Windows 10 IoT na tle innych technologii
  • Zalety
  • Wady i ograniczenia
 3. Omówienie urządzenia Raspberry Pi oraz akcesoriów
 4. Analityczne omówienie systemu do rezerwacji spotkań, który ma zostać wykonany przez uczestników szkolenia
 5. Instalacja systemu Windows 10 IoT na urządzeniu szkoleniowym
 6. Uruchamianie, zdalny dostęp i administracja Windows 10 IoT
 7. Stworzenie pierwszej aplikacji „Hello World” i uruchomienie jej na symulatorze oraz urządzeniu z systemem Windows 10 IoT
 8. Stworzenie systemu do rezerwacji spotkań
  • Stworzenie interfejsu użytkownika
  • Omówienie dostarczonej przez prowadzącego bazy danych oraz projektu Web Service
  • Stworzenie funkcjonalności aplikacji w oparciu o dostarczony Web Service
  • Testy aplikacji na urządzeniu szkoleniowym
 9. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email