Reaktywne rozszerzenie frameworka Spring

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z technikami programowania reaktywnego, zarówno ogólnie, jak też w języku Java (Reactive Streams i Reactor). Ponadto uczestnicy dowiadują się jak wykorzystać zdobytą wiedzę do tworzenia reaktywnych aplikacji webowych z użyciem frameworka Spring WebFlux.

Mocne strony szkolenia

Zapoznanie się zarówno z samą reaktywnością, jak też jej praktycznym wykorzystaniem - wszystko w ramach jednej platformy

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do programistów Java, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z programowania reaktywnego i jego zastosowań tworzeniu aplikacji

Wymagania dla uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java, a także podstawowa znajomość mechanizmów związanych z wielowątkowością, strumieniami i aplikacjami webowymi

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wstęp do programowania reaktywnego na platformie Java (0.5h)
  • Koncepcja reaktywności (leniwa ewaluacja, brak blokowania, backpressure)
  • Reactive Streams - standard reaktywności na platformie JVM
 2. Podstawy biblioteki Reactor (1h)
  • Mono i Flux jako bazowe strumienie
  • tworzenie Mono i Flux za pomocą gotowych funkcji
  • tworzenie Mono i Flux programowo
  • subskrypcja do strumieni
  • event handlery (doOn...)
  • backpressure
 3. Operatory (2h)
  • transformacje synchroniczne i asynchroniczne
  • łączenie strumieni
  • grupowanie
  • kombinowanie
  • zależności czasowe
 4. Wielowątkowość a reaktywność (0.5h)
  • schedulery
  • subscribeOn
  • publishOn
 5. Testowanie (1h)
  • StepVerifier
  • wirtualny czas
  • TestPublisher
 6. Debugowanie (0.5h)
  • hook onDebug
 7. Zagadnienia zaawansowane platformy Reactor (1h)
  • procesory
  • kontekst
 8. Warsztat I (4h)
  • Jednoosobowa reaktywna wersja gry planszowej
 9. Podstawy frameworka Spring WebFlux (0.5h)
  • porównanie z klasycznym WebMvc
 10. Reaktywny serwer REST API (1h)
  • adnotowane kontrolery
  • endpointy w stylu funkcyjnym
 11. Reaktywny klient REST API (0.5h)
  • WebClient
 12. Reaktywne WebSockety (0.5h)
  • sposoby dwustronnej komunikacji klient - serwer w aplikacjach webowych
  • WebSocketHandler
 13. RSocket - nowy pomysł na reaktywną dwustronną komunikację sieciową (1h)
  • Koncepcja ogólna
  • Porównanie z gRPC i ProtoBuf
  • Integracja ze Springiem
 14. Testowanie reaktywnych aplikacji webowych (1h)
  • WebTestClient
 15. Warsztat II (4h)
  • Dwuosobowa wersja gry planszowej z komunikacją po sieci
 16. Reaktywny dostęp do relacyjnych baz danych (2h)
  • Dlaczego JDBC nie pasuje do reaktywności
  • Nowe sterowniki ADBA oraz R2DBC - opis i porówanie możliwości
 17. Typowe pułapki programowania reaktywnego (2h)
  • Blokujące operacje podczas przetwarzania strumieni
  • Ręczne konstruowanie strumieni zamiast użycia gotowych operatorów
  • Brak subskrypcji do strumienia
  • Nadużywanie operatorów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email