Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w systemie Linux, którzy chcą poznać oraz wykorzystać charakterystyczne mechanizmy systemowe tej rodziny systemów operacyjnych.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieli jak prawidłowo korzystać z różnorodnych mechanizmów systemowych w środowisku Linux, w szczególności związanych z wielowątkowością, synchronizacją, komunikacją międzyprocesową oraz usługami sieciowymi. Omówione zostaną poszczególne obszary zastosowań mechanizmów systemowych.

Mocne strony szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • w praktycznych zadaniach poznają problematykę projektowania i implementacji aplikacji wykorzystujących dostępne mechanizmy systemowe w Linux,
 • wykonają wiele praktycznych zadań, które zobrazują poruszane problemy implementacyjne,
 • zrealizują aplikacje wykorzystujące między innymi mechanizmy współbieżności oraz komunikacji międzyprocesowej i sieciowej.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C oraz podstawowa znajomość obsługi systemu Linux.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Linux.

Parametry szkolenia

5 * 8 godzin (5 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu Linux

  • architektura systemu
  • cechy systemu operacyjnego Linux
  • jądro systemu
  • pamięć wirtualna
  • wielozadaniowość i wielowątkowość
  • współdzielenie zasobów i synchronizacja
  • praca z powłoką, kompilator GCC, debugger, program make
  • tworzenie i wykorzystanie bibliotek statycznych i współdzielonych
  • biblioteka glibc
  • struktury systemowe
  • podsystem plików /proc i /sys
  • śledzenie wywołań systemowych
  • pobieranie informacji systemowych
  • interfejs programistyczny POSIX
 2. Procesy i wątki

  • tworzenie procesów i wątków, procesy potomne
  • przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra
  • stany procesów
  • priorytety procesów, szeregowanie procesów
  • zarządzanie procesami, grupy procesów
  • procesy demony
  • statystyki procesu, czasomierze
  • operacje blokujące i nieblokujące
  • usypianie procesów, obsługa czasu
  • aspekty bezpieczeństwa, prawa procesu
 3. Sygnały i ich obsługa

  • typy sygnałów
  • obsługa sygnałów
 4. Synchronizacja

  • aktywne oczekiwanie
  • pojęcie wyścigu
  • sekcje krytyczne, pojęcie zakleszczenia
  • muteksy, szybkie muteksy w przestrzeni użytkownika
  • semafory
 5. Pamięć

  • prawa dostępu do pamięci
  • blokowanie pamięci
  • pamięć współdzielona
  • mapowanie pamięci
 6. Operacje na plikach

  • obsługa systemu plików
  • system plików w przestrzeni użytkownika (FUSE)
  • bufory zapisu/odczytu
  • dowiązania symboliczne i twarde
  • aspekty bezpieczeństwa: prawa dostępu do plików
 7. Komunikacja międzyprocesowa

  • potoki nazwane i nienazwane
  • kolejki komunikatów
 8. Usługi sieciowe

  • architektura klient-serwer
  • programowanie gniazd TCP
  • programowanie gniazd UDP
  • obsługa protokołów IPv4 i IPv6
  • gniazda surowe
 9. Obsługa urządzeń

  • podsystem plików /dev
  • rodzaje (znakowe, blokowe, specjalne) i techniki dostępu do urządzeń
 10. Bezpieczeństwo

  • uwierzytelnianie, moduły PAM (ang. pluggable authentication modules)
  • typowe błędy programistyczne
  • narzędzia analizy statycznej i dynamicznej programów
 11. Rozszerzanie systemu

  • nowe wywołania systemowe
  • moduły jądra

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email