Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w systemach z rodziny Microsoft Windows, którzy chcą poznać oraz wykorzystać charakterystyczne mechanizmy systemowe tych systemów operacyjnych.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieli jak prawidłowo korzystać z różnorodnych mechanizmów systemowych w środowisku Windows, w szczególności związanych z wielowątkowością, synchronizacją, komunikacją międzyprocesową oraz usługami sieciowymi. Omówione zostaną poszczególne obszary zastosowań mechanizmów systemowych.

Mocne strony szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • w praktycznych zadaniach poznają problematykę projektowania i implementacji aplikacji wykorzystujących dostępne mechanizmy systemowe w Windows,
 • wykonają wiele praktycznych zadań, które zobrazują poruszane problemy implementacyjne,
 • zrealizują aplikacje wykorzystujące między innymi mechanizmy współbieżności oraz komunikacji międzyprocesowej i sieciowej.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C oraz podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows.

Parametry szkolenia

5 * 8 godzin (5 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu Windows

  • architektura i ewolucja systemu
  • cechy systemu operacyjnego Windows
  • jądro systemu
  • pamięć wirtualna
  • wielozadaniowość i wielowątkowość
  • współdzielenie zasobów i synchronizacja
  • praca z konsolą
  • Windows SDK i Visual Studio, kompilator MSVC
  • kompilator GCC
  • Windows API (Win32 i Win64 API)
  • tworzenie i użycie bibliotek statycznych i dynamicznych
  • podstawowe typy danych
  • śledzenie wywołań systemowych, raportowanie błędów, obsługa wyjątków
  • pobieranie informacji systemowych
  • obsługa rejestru
  • obsługa aplikacji 32 i 64 bit
  • .NET Framework
 2. Kolejka komunikatów

  • rodzaje komunikatów
  • obsługa komunikatów w aplikacji
 3. Procesy i wątki

  • tworzenie procesów i wątków, procesy potomne
  • przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra
  • stany procesów
  • zarządzanie procesami, grupy procesów
  • priorytety procesów
  • statystyki procesu, czasomierze
  • usypianie procesów, obsługa czasu
  • aplikacje konsolowe
  • usługi Windows
  • prawa procesu
 4. Synchronizacja

  • pojęcie wyścigu
  • sekcje krytyczne, pojęcie zakleszczenia
  • muteksy
  • semafory
  • zdarzenia
 5. Pamięć

  • prawa dostępu do pamięci
  • alokacja pamięci
  • pamięć współdzielona
  • mapowanie pamięci
 6. Operacje na plikach

  • obsługa systemu plików
  • bufory zapisu/odczytu
  • łącza symboliczne i stałe
  • pliki tymczasowe
  • asynchroniczne wejście/wyjście
  • prawa dostępu do plików
 7. Komunikacja międzyprocesowa

  • potoki anonimowe i nazwane
  • kolejki
  • mechanizm mailslot
  • inne mechanizmy (schowek, zdarzenia)
 8. Usługi sieciowe

  • architektura klient-serwer
  • gniazda Winsock i gniazda berkeleyowskie
  • programowanie gniazd TCP
  • programowanie gniazd UDP
  • obsługa protokołów IPv4 i IPv6
 9. Obsługa urządzeń

  • dostęp do sterowników
  • interakcja z urządzeniami
 10. Bezpieczeństwo

  • wykorzystanie kart inteligentnych, interfejs PC/SC
  • Microsoft CryptoAPI, Cryptography Next Generation (CNG)
  • typowe błędy programistyczne
  • narzędzia analizy statycznej i dynamicznej programów
 11. Rozszerzanie systemu

  • tworzenie sterowników
  • tworzenie bibliotek systemowych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email