Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób chcących nauczyć się programować w języku C.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z programowaniem w języku C oraz jego biblioteką standardową. Omówione zostaną mechanizmy języka, zasady programowania strukturalnego oraz poprawnego tworzenia aplikacji składających się z wielu modułów. Wyjaśniony zostanie cel oraz sposób poprawnego wykorzystania wskaźników. Przedstawione zostanie działanie preprocesora języka C, kompilatora oraz debuggera. Podczas szkolenia uczestnicy wykonają wiele praktycznych, które zaznajomią ich z problematyką tworzenia przenośnych i bezpiecznych aplikacji w języku C. Szkolenie oparte jest o aktualny standard języka C11.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • zastosują w praktyce poznane elementy języka C,
 • poznają wskaźniki i problemy związane z dynamicznym zarządzaniem pamięcią,
 • przygotują wielomodułową aplikację wraz z plikiem makefile,
 • nauczą się efektywnie korzystać z debuggera.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows, Linux lub macOS.

Parametry szkolenia

4 * 8 godzin (4 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości na temat języka C

  • pojęcie instrukcji, stałych, zmiennych, tablic i funkcji
  • wersje i rozszerzenia języka C: ANSI C, GNU C, C89, C90, C99, C11
  • przygotowanie środowiska: preprocesor, kompilator, program make, debugger i jego rola
  • kompilator GCC, Clang i MSVC
  • zastosowania języka C: od mikrokontrolerów po systemy operacyjne
 2. Typy danych, operatory i wyrażenia

  • typy podstawowe
  • typy dodatkowe
  • operatory i kolejność działań
 3. Instrukcje sterujące działaniem programu

  • pętle
  • instrukcje warunkowe
  • etykiety i mechanizm goto
 4. Funkcje i makra

  • dekompozycja programu
  • funkcje
  • parametry wejściowe i wartość zwracana
  • tworzenie makr
  • pułapki w makrach
 5. Programowanie strukturalne

  • struktura blokowa
  • rekurencja
 6. Modułowa budowa programów

  • pliki nagłówkowe
  • kompilacja warunkowa
  • biblioteki
 7. Wskaźniki

  • dynamiczne zarządzanie pamięcią
  • operacje na wskaźnikach
  • typ void
  • wykorzystanie tablic
  • tablice wielowymiarowe
  • wskaźniki do funkcji
 8. Typy złożone

  • deklarowanie nowych typów
  • typy wyliczeniowe
  • struktury i unie
 9. Wejście i wyjście programu

  • interakcja z użytkownikiem
  • przyjmowanie parametrów wejściowych w programie
 10. Biblioteka standardowa języka C

  • przegląd plików nagłówkowych
  • operacje na łańcuchach znaków
  • obsługa plików
  • operacje na dacie i czasie
  • biblioteka z funkcjami matematycznymi
 11. Współpraca z systemem operacyjnym

  • środowisko systemu Linux
  • środowisko systemu Windows

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email