Jeden z 3 najpopularniejszych języków programowania

Poziom zadowolenia uczestników 5 ostatnich edycji szkolenia 95%

96% średnia ocena trenerów prowadzących to szkolenie

Klienci o tym szkoleniu Niniejszym pragniemy udzielić firmie Sages Sp. z o.o. referencji za profesjonalne podejście i solidnie przeprowadzone szkolenia z zakresu Programowanie w języku C++, które zrealizowaliśmy już w 8 edycjach na różnych poziomach zaawansowania. Pełne referencje tutaj

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla osób chcących poznać język C++ oraz programowanie obiektowe.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z programowaniem w języku C++ oraz jego biblioteką standardową. Omówione zostaną mechanizmy języka, zasady programowania obiektowego oraz poprawnego tworzenia aplikacji składających się z wielu modułów. Przedstawione zostanie działanie preprocesora języka C++, kompilatora oraz debuggera. Szkolenie oparte jest o najnowszy standard języka C++.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • zastosują w praktyce poznane elementy języka C++,
 • przygotują wielomodułową aplikację wraz z plikiem makefile wykorzystując programowanie obiektowe,
 • nauczą się efektywnie korzystać z debuggera.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

zastosują w praktyce poznane elementy języka C++,

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości na temat języka C++

  1. Pojęcie instrukcji, stałych, zmiennych, tablic i funkcji

  2. Przygotowanie środowiska: preprocesor, kompilator, program make, debugger i jego rola

  3. Podstawy programowania obiektowego

  4. Pojęcie klasy

 2. Typy danych, operatory i wyrażenia

  1. Stałe i zmienne

  2. Pojęcie wskaźnika i referencji

  3. Typ logiczny

  4. Typy wyliczeniowe, tablicowe

  5. Operatory arytmetyczne, relacyjne, logiczne, bitowe

  6. Operator przypisania, warunkowy

  7. inteligentne wskaźniki

  8. klasy std::string i std::vector

 3. Instrukcje sterujące działaniem programu

  1. Pętle

  2. Instrukcje warunkowe

 4. Podstawowe struktury danych

  1. wektor i lista

  2. iteratory

  3. operacje na elementach

 5. Funkcje

  1. Deklaracje

  2. Rekurencja

  3. Przeciążenie funkcji

  4. Wzorce funkcji

  5. funkcje anonimowe (lambda)

 6. Obsługa wyjątków

  1. obsługa błędów za pomocą mechanizmu wyjątków

  2. zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków

 7. Algorytmy uogólnione

  1. Biblioteka standardowa C++
 8. Programowanie obiektowe

  1. Pojęcie klasy

  2. składowe klasy, metody

  3. konstruktor i destruktor

  4. inicjowanie, przypisywanie i niszczenie instancji klas

  5. konstruktor kopiujący

  6. klasy pochodne i dziedziczenie

  7. metody wirtualne i polimorfizm

 9. Przeciążanie operatorów

  1. operatory arytmetyczne i logiczne

  2. operatory porównania

  3. operator indeksowania

 10. Przekształcenia typów

  1. operatory rzutowania typów

 11. Szablony funkcji i klas

  1. szablony a makra

  2. parametry szablonów

 12. Obsługa wejścia/wyjścia

  1. strumienie

  2. manipulatory

  3. formatowanie danych

  4. obsługa plików

 13. Elementy biblioteki STL

  1. tablice i wektory

  2. listy i kolejki

  3. zbiory

  4. mapy i multimapy

  5. iteratory

  6. algorytmy

  7. obiekty funkcyjne i wyrażenia lambda

 14. Tworzenie bibliotek

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email