Adresaci szkolenia

Polecamy zajęcia dla osób aktywnie programujących na platformach wbudowanych oraz znających język C i C++ w stopniu średnim.

Cel szkolenia

Szkolenie obejmuje aspekty związane z programowaniem na platformach mikrokontrolerów rodziny Cortex (M0-M7). W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z aspektami sprzętowymi rodziny oraz warstwą bibliotek i frameworków. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć na rzeczywistym sprzęcie poruszane zagadnienia oraz nauczyć się korzystać z fizycznych interfejsów oraz szyn komunikacyjnych. Szkolenie prowadzone jest z użyciem mikrokontrolerów STM.

Wymagania

Znajomość języka C i C++ w stopniu średnim.

Parametry szkolenia

4 x 8 godzin (4 x 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Uwagi

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje na własność platformę testową wykorzystywaną na szkoleniu.

Program szkolenia

 1. Mikrokontrolery rodziny Cortex
  • Model architektury
  • Model programistyczny
  • Potoki i przepływ danych
  • Mapa pamięci
  • Kolejność bajtów (ang. endianness)
  • Operacje atomowe na bitach
  • Timer SysTick
  • Stany, prawa i stos
  • System Control Block
 2. Język asembler i właściwości platformy
  • Składnia języka
  • Instrukcje przetwarzania danych
  • Instrukcje sterowania przepływem
  • Dostęp do pamięci
  • Obsługa przerwań
  • Dostęp do rejestrów specjalnych
  • Instrukcje koprocesora
  • Bariery na pamięci i synchronizacja
 3. Procedury startowe kodu i platformy
  • Zadania kodu startowego
  • Implementacja kodu startowego
  • Własne wywołania i punkty wejścia
 4. Model pamięci
  • Cache
  • Bufory zapisu
  • TCM
  • Typy pamięci
 5. CMSIS - biblioteka kompatybilności
  • CMSIS-CORE
  • CMSIS-DSP
  • CMSIS-RTOS
  • CMSIS-SVD
  • CMSIS-DAP
 6. Domena zegara
  • Inicjowanie domeny zegara
  • Funkcja powrotu do domyślnego zegara
  • Zegar czasu rzeczywistego i jego obsługa
 7. Obsługa i rodzaje przerwań
  • Model przerwań
  • Przechwytywanie przerwań
  • Priorytetyzacja i kontrola
  • Zapis do tablicy wektorów przerwań i kontrolera
  • Wsparcie dla systemów RTOS ze strony przerwań
 8. Timery
  • Rodzaje i zakres stosowania Timerów
  • Obsługa programowa Timera
  • Timer systemowy SysTick
  • Timery i inne podsystemy mikrokontrolera
 9. Podsystem DMA
  • Kanały DMA i ich obsługa
  • Kierowanie DMA do obsługi interfejsów zewnętrznych
 10. Interfejsy ich obsługa
  • Port szeregowy
  • SPI
  • I2C
  • ADC
 11. Kompilator i narzędzia budowania
  • Proces konsolidacji
  • Narzędzia i biblioteki systemowe
  • Zagadnienia obsługi stosu
  • Diagnostyka

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email