Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać język Objective-C z uwzględnieniem zaawanowanych zagadnień.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z jezykiem Objective-C. Dzięki szkoleniu poznasz od podstaw język Objective-C

Praca ze sprzętem Apple

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma do dyspozycji własne w pełni wyposażone stanowisko pracy składające się z oryginalnego sprzętu oraz oprogramowania firmy Apple.

Posiadasz już własny sprzęt?

Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu korzystając z własnego sprzętu, jeśli spełnia następujące warunki:

 • ma zainstalowany najnowszy system operacyjny macOS
 • ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie Xcode

Uczestnikom pracującym na własnym sprzęcie przysługuje rabat w wysokości 300 zł.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku obiektowym.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów oraz warsztatów (80% szkolenia stanowią warsztaty). W trakcie warsztatów tworzone są skrypty, które można uruchamiać z linii poleceń na plaftormie macOS lub Linux.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do języka Objective-C
  • Historia
  • Zmienne
  • Operatory
  • Klasy
  • Obiekty i ich inicjalizacja
  • Metody oraz Getters, Setters
  • Dziedziczenie
  • Polymorfizm
  • Kategorie
  • Protokoły
  • Kopiowanie obiektów
  • Seralizacja obiektów
 2. Zarządzanie pamięcią oraz Automatic Reference Counting
  • Zasady i dobre praktyki
  • Jak działa zliczanie referencji?
  • Przedstawienie Autorelease Pool
  • Czym są Memory Zone?
  • Obsługa komunikatów Low-Memory
 3. Foundation Framework
  • Wprowadzenie
  • Typy puste (NSNull, NULL, nil)
  • Typy liczbowe (NSNumber oraz NSValue)
  • Kolekcje (NSArray, NSDictionary)
  • Zestawy (NSSet oraz NSOrderedSet)
  • Przedstawienie NSHashTable, NSMapTable
  • Praca z plikami (NSFileManager)
  • Praca z dokumentami (NSDocument)
 4. Zaawansowane
  • Bloki i ich zastosowania
  • Key-Value Coding
  • Key-Value Observing
  • Key-Value Validation
  • Obsługa błędów z wykorzystaniem NSError
  • Obsługa wyjątków
 5. Powszechne wzorce oraz popularne techniki
  • Image optimization
  • Lazy loading
  • Caching
  • Singleton examples
  • Factory examples

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email