interested in this workshop in English? check here

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • Składnię i struktury języka Python w wersji 3.x z omówieniem różnic w stosunku do wersji 2.7.
 • Posługiwanie się biblioteką standardową języka.
 • Typowe dla języka Python struktury danych oraz algorytmy ich przetrwarzania.
 • Modularyzaję programów.
 • Introspekcję kodu.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • Posługiwaniem się systemem operaycjnym MS Windows, Linux, lub macOS/Mac OS X na poziomie użytkownika ze znajomością obsługi linii poleceń.
 • Podstawowej znajomości dowolnego obiektowego lub proceduralnego języka programowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Programistów chcących rozpocząć programowanie w języku Python.
 • Testerów chcących użyć języka Python do automatyzacji procesu kontroli jakości.
 • Administratorów systemów szukających uniwersalnego i elastycznego narzędzia do automatyzacji codziennych zadań.

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • Wykształcenie umiejętności programowania a języku Python.
 • Opanowanie narzędzi, procesów i schematów działań charakterystycznych dla programowania w języku Python.
 • Zapoznanie się z technikami programistycznymi typowymi dla języka Python.
 • Zdobycie wiedzy na temat biblioteki standardowej języka Python.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • Tworzenie oprogramowania w języku Python.
 • Instalowania modułów i dodatkowych narzędzi.
 • Stosowania modułów biblioteki standardowej do rozwiązywania problemów algorytmicznych i programistycznych.
 • Wyboru optymalnych metod implementacji.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości na temat języka Python.
  1. Cechy charakterystyczne i zastosowania języka Python.
  2. Konfiguracja środowiska pracy interaktywnej.
 2. Podstawowe typy danych języka Python.
  1. Model danych języka Python.
  2. Typy liczbowe, typy logiczne, typ None.
  3. Typy sekwencyjne:
   1. Zmienne: listy.
   2. Niezmienne: krotki, łańcuchy znaków.
  4. Słowniki.
  5. Zbiory.
  6. Dynamiczne typowanie oraz duck-typing w języku Python.
 3. Podstawowe elementy składniowe języka Python.
  1. Przypisania.
  2. Instrukcje decyzyjne:
   1. Operatory arytmetyczne.
   2. Operatory logiczne.
  3. Pętle.
  4. Wzorce użycia instrukcji sterujących charakterystyczne dla języka Python.
 4. Funkcje i programowanie proceduralne.
  1. Definicja funkcji.
  2. Przekazywanie parametrów do funkcji.
   1. Parametry pozycyjne i nazwane.
  3. Zwracanie wartości z funkcji.
  4. Konsekwencje stosowania typów zmiennych i niezmiennych w funkcjach.
 5. Programowanie obiektowe.
  1. Definicja programu obiektowego.
  2. Definiowanie klas w języku Python.
   1. Atrybuty klas i obiektów.
   2. Metody klas, obiektów.
   3. Konwencje i wzorce postępowania w definiowaniu klas w języku Python.
  3. Dziedziczenie i polimorfizm w języku Python.
  4. Atrybuty i metody specjalne klas.
   1. Przeciążanie operatorów.
  5. Właściwości i użycie dekoratora @property.
 6. Moduły i pakiety.
  1. Pojęcia modułów i pakietów w języku Python.
  2. Importowanie modułów
   1. Przestrzenie nazw.
   2. Konwencje i wzorce postępowania przy importowaniu modułów.
 7. Wyjątki w języku Python.
  1. Rodzaje wyjątków i ich zastosowanie.
  2. Sposób działania wyjątków w języku Python.
  3. Obsługa wyjątków.
  4. Rozwiązywanie problemów z programami w języku Python.
   1. Logowanie.
   2. Debuggowanie.
 8. Biblioteka standardowa języka Python
  1. Przegląd popularnych modułów: datetime, json, csv
  2. Używanie elementów biblioteki standardowej dla poprawienia efektywności pisania i działania kodu.
   1. Moduły itertools, collections, functools
 9. Pliki i interakcja z systemem operacyjnym
  1. Podstawowe operacje na plikach
   1. Pliki tekstowe i binarne.
   2. Operacje na plikach.
   3. Używanie kontekstu wykonania.
  2. Uruchamianie i obsługa poleceń systemowych.
  3. Podstawy programowania sieciowego w języku Python.
 10. Różnice między językiem Python w wersjach 2.x oraz 3.x
  1. Podsumowanie różnic między wersjami 2 i 3 języka Python.
  2. Dostępność modułów biblioteki standardowej.
 11. Budowa prostych aplikacji graficznych przy użyciu pakietu tkinter.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email