Szkolenie prowadzone jest na najnowszej wersji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów, którzy chcą od podstaw poznać język Swift z uwzględnieniem zaawanowanych zagadnień.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z językiem Swift.

Mocne strony szkolenia

Program obejmuje zagadnienia tworzenia skyptów w języku Swift. Program jest podzielony na trzy części. Pierwsza omawia składnię języka, druga bibliotekę standardową a ostatnia Package Manager.

Praca ze sprzętem Apple lub Linux

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma do dyspozycji własne w pełni wyposażone stanowisko pracy składające się z oryginalnego sprzętu oraz oprogramowania firmy Apple.

Posiadasz już własny sprzęt?

Istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu korzystając z własnego sprzętu, jeśli spełnia następujące warunki:

 • posiada zainstalowany najnowszy system operacyjny macOS
 • posiada zainstalowane najnowsze oprogramowanie Xcode

Uczestnikom korzystającym z własnego sprzętu przysługuje rabat w wysokości 500 zł.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku obiektowym.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów oraz warsztatów (80% szkolenia stanowią warsztaty). W trakcie warsztatów tworzone są skrypty które można uruchamiać z linii poleceń na plaftormie macOS lub Linux.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Historia języka Swift
  • Swift Evolution
 2. Swift Language
  • Typy dynamiczne vs statyczne
  • Tworzenie zmiennych oraz stałych (Type inference)
  • Typy numeryczne i zmiennoprzecinkowe
  • Typ Boolean
  • Typ String
  • Typ Optional
  • Typ Enum
  • Operatory (przypisania, porównania, artytmetyczne oraz logiczne)
 3. Kolekcje
  • Praca z tablicami (tworzenie, modyfikacja)
  • Algorytmy (sortInPlace, sort, filter, map, forEach)
  • Praca ze słownikami
  • Zestawy (Set)
  • Krotki (Tuples)
 4. Funkcje oraz Closures
  • definicje
  • przekazywanie parametów
 5. Klasy, Struktury i ich różnice
  • Custom initializers
  • Własności
  • Computed properties
  • Property observers
  • Metody
  • Dziedziczenie
  • Nadpisywanie method oraz własności
  • Custom Subscripting
  • Access Control
 6. Protokoły
  • Protocol Oriented Programming
  • polimorfizm
  • extensions
  • type casting
 7. Zaawansowany Swift
  • Obsługa błędów
  • Typy generyczne
  • Zarządzanie pamięcią oraz podstawy ARC
  • Mix and match - łączenie Swift z Objective-C
  • Testy jednostkowe w Xcode
  • Dependency Injection
  • Programowanie funkcyjne
 8. Swift Standard Library
  • API Design Guidelines
 9. Swift Package Manager
  • Modules
  • Packages
  • Products
  • Dependencies

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email